SARS-CoV-2

Muškarci umiru više od virusa korona, ali izolacija čini više štete ženama

Novi virus korona je smrtonosiji za muškarce, ali po mnogim drugim načinima žene nose teret ove pandemije.

Od porasta nasilja u porodici, organičenog pristupa socijalnim službama i sigurnim kućama pa do nesrazmjerne ekonomske krize, izolacija i sve mjere koje su uvede kako bi se sprečilo širenje virusa korona, više su štete donijele ženama nego muškarcima.

Prava žena i djevojaka su nazadovala u regijama gdje su bile epidemije virusa Ebola i Zika, i stručnjaci i aktivisti upozoravaju da se slična stvar dešava širom svijeta i to sada, sa pandemijom virusa korona.

"Potrebno je sagledati širu sliku krize, a ne da se pažnja usmjeri samo na zdravstveni uticaj", smatra Džulija Smit, istraživač pri Sajmon Frejzer univerzitetu u Kanadi, koja radi na projektu koji sagledava širu sliku krize izazvane pandemijom.

"Muškarci imaju teže zdravstvene posljedice kada se zaraze virusom korona, ali potrebno je takođe sagledati sekundarne udare. Ova kriza nesrazmjerno utiče na žene", rekla je Džulija Smit.

Prava žena nisu prioritet

Kada su države širom svijeta uvele mjere izolacije i zabrane kretanja da bi se sprečilo širenje virusa korona brojni građani su ostali u svojim domovima. I dok su mjere pomogle da se smanji broj zaraženih, vlasti širom svijeta su uočile porast nasilja u porodici.

Mnogi stručnjaci i aktivisti su upozorili da će doći do porasta nasilja u porodici, jer mnogi faktori poput ekonomske krize ili prirodne katasrofe vode ka porastu nasilja nad ženama.

Nasilje u porodici nije bila stavka u obraćanju vlada u mnogim državama, ali su ipak neke države preduzele korake kada je ovaj problem postao očigledan. Tako su u Francuskoj vlasti riješile da plate hotelski smještaj u vidu od 20 hiljada noćenja žrtvama nasilja u porodici, kao i otvaranje centara za savjetovanje u supermarketima. Pokrenuta je i kampanja u kojoj ohrabruju žene da prijave nasilje.

Žene na prvoj liniji borbe

Žene predstavljaju većinu zdravstvenih radnika. Međunarodni zdravstveni i socijalni sektor ima 234 miliona radnika, gdje 67 odsto su žene a 33 odsto muškarci.

Muškarci zaposleni u zdravstvu zarađuju više od žena: 

Muškarci zaposleni u zdravstvu zarađuju oko 28% više nego žene. Kada se "razbije" taj postotak dobija se da razlika od 10% se pripisuje na činjenicu da muškaci i žene rade različite poslove i 7% se pripusuje činjenici da žene rade manje sati od muškaraca. Ipak, ostaje 11% više zarade za muškarce kada se uračunaju svi faktori, prenosi Si-En-En podatke od odjeljenja za zdravstvene radnike Svjetske zdravstvene organizacije.

Finansijske poteškoće

Podaci koji su do sada prikupljeni ukazali su da su posljedice ekonomske krize teže po žene. U SAD, među onima koji su izgubili posao u martu i aprilu, 55% su bile žene.

Takođe, više se žena našlo na prvoj liniji borbe protiv virusa korona. Prema podacima SZO, žene čine 70% globalnog zdravstvenog sektora.

Većinu samohranih roditelja čine žene 

Na ženama širom svijeta je i odgovornost neplaćenog rada po kući i oko djece. Prema procjenama UN, žene provedu oko 4.1 sat svakoga dana radeći po kući i brinući se o djeci, dok muškarci provedu 1.7 sati. Ne postoje pouzdani podaci o uticaju zatvaranja škola na mame koje su zaposlene. Samohrani roditelji, gdje su žene većina, su najgore pogođene zatvaranjem škola.

 
 
Frontal/A.G.
Twitter
Anketa

Čega se u ovom trenutku najviše plašite?

Rezultati ankete
Blog