Društvo

Akcijom čišćenja na Kamberović polju u Zenici nastavlja se Coca-Colin projekat Od izvora do mora u BiH

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini nastavlja realizaciju projekta Od izvora do mora akcijom čišćenja u Zenici. Ovogodišnjih pet novih akcija čišćenja uključuje volontere iz nevladinih organizacija, institucija i partnera u zemlji i do sada je u akcijama učestvovalo više od 300 volontera.

Realizacija ovogodišnjeg projekta Od izvora do mora počela je akcijom prikupljanja ambalažnog otpada u Sarajevu, potom u Banjaluci  i Mostaru i nastavlja se akcijom u Zenici: 24.06. (u petak), sa početkom u 9 sati,
na Kamberović polju, kod Turske česme.

Nakon akcije u Zenici, posljednja akcija prikupljanja ambalažnog i drugog otpada u okviru projekta Od izvora do mora u 2022. će biti organizovana na Igmanu (29.6.).

Projekat Od izvora do mora  je projekat koji je dio globalnog plana Svijet bez otpada kojim želimo direktno doprinijeti smanjenju uticaja na okruženje i ponuditi rješenja za izazove povezane s ambalažom. Kao društveno odgovorna kompanija i lider u primjeni postulata održivog poslovanja Coca-Cola ima jasno postavljene ciljeve koji se odnose na smanjenje uticaja na životnu sredinu. Projekat je prvi put pokrenut u Hrvatskoj 2018. godine, a po drugi put se realizuje i u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti projekta su fokusirane na akcije čišćenja, naročito područja uz vode — rijeke i jezera od ambalažnog otpada.

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini osigurala je uputstva i opremu potrebnu za prikupljanje otpada - rukavice, vrećice za smeće, a akcijama u lokalnim zajednicama upravlja partnerska organizacija UG Ruke, te druge lokalne nevladine organizacije okupljene oko iste misije - svijeta bez otpada.

Partner projekta je Konzum BiH, dok projekat podržavaju kompanije Ekopak i Euro Beta, koje će se pobrinuti za odvoz prikupljenog otpada.

 

Frontal

Twitter
Anketa

Kako živite u odnosu na godinu dana ranije?

Rezultati ankete
Blog