EU integracije BiH

Sattler: Nema popuštanja kada je riječ o vladavini prava

- Svi pričaju o kandidatskom statusu, ali bez iskoraka u oblasti vladavine prava, gdje je prvi korak provjera integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, nema kandidatskog statusa, poručio je šef Delegacije EU u BiH

Misija OSCE-a je u okviru projekta "Procjena potreba pravosuđa u procesuiranju korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima", koji je proveden od 2017. do 2020. godine, pratila postupke u više od 300 predmeta korupcije i objavila tri izvještaja.
 
Napomenuli su u Misiji da i dalje prate ove postupke i kroz regionalni projekat koji finansira Evropska komisija.
 
Dodaju da stabilne, prosperitetne i pravične demokratske države počivaju na vladavini prava. Utvrdili su, kažu, i niz problema koji ometaju sastavljanje kvalitetnih optužnica u složenim predmetima korupcije i organizovanog kriminala.
 
- Nosioci pravosudnih funkcija moraju demonstrirati i odražavati najviše etičke i profesionalne standarde, stvarajući na taj način atmosferu za osiguranje djelotvornog rada pravosudnih institucija, te služeći kao čuvari pravosudne nezavisnosti, podvlače.
 
Ambasadorica Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH, ranije je isticala potrebu uvođenja efikasnog sistema verifikacije izjava o imovinskom stanju nosilaca pravosudnih funkcija.
Specijalni predstavnik Evropske unije i šef Delegacije EU u BiH Johann Sattler ranije je za Oslobođenje kazao kako nema popuštanja kada je riječ o vladavini prava. Tu se mora vidjeti napredak.
U Tužilaštvu BiH za Oslobođenje kažu da su analize i procjene korisne za tužilaštva i druge pravosudne institucije, kako bi se napravila analiza kaznene politike, načina postupanja institucija za provođenje zakona i broja izrečenih kazni.
 
Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, očekuje da bi zbog toga što Misija prati suđenja u konačnici moglo doći do poboljšanja rezultata.
Predsjedavajući Upravnog odbora Transparency International BiH Srđan Blagovčanin također smatra da je redovno i sistematsko praćenje rada i učinkovitosti pravosuđa važno za detekciju problema i dijagnostiku stanja, ali da je to tek prvi korak.
- Nakon kojeg bi trebale slijediti konkretne akcije u cilju unapređenja stanja, bilo kroz korekciju zakonskog okvira, bilo kroz jačanje kapaciteta. Procesuiranje korupcije gotovo u potpunosti izostaje, otuda nije nikakvo iznenađenje da se u svim relevantnim izvještajima pravosuđe BiH ocjenjuje kao potpuno zarobljeno, rekao je Blagovčanin.
 
Smatra da se stanje pogoršava i da su nam potrebna radikalna rješenja, a napominje i da Transparency International BiH već dugo zagovara vetting, odnosno sistemsku provjeru svih nosilaca pravosudnih funkcija u smislu njihovih veza sa organizovanim kriminalom, političkim uticajem i imovinom.
 
 
Izvor: oslobođenje
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete
Blog