Intervju

Ekskluzivno: Prvi intervju sa openAI

Ono što je obilježilo kraj godine u svijetu tehnologije ali i šire je svakako pojava Chat GPT-a.

Naime, krajem novembra 2022. godine pojavio se ovaj inteligentni softver, za koji će vrijeme tek pokazati koliki uticaj i promjenu će napraviti u svijetu.

Mnogi predviđaju da je pojavom Chat GPT softvera došao kraj mnogim zanimanjima koje trenutno znamo, ali i da se otvara prilika za neke nove. Za sada su najviše zabrinuti programeri jer ova aplikacija može za vas da ispisuje kodove u programskim jezicima u samo par sekundi, ali i da piše tekstove na razne teme, pa neki predviđaju i da je samo školstvo ugroženo ili da više neće izgledati kao prije. 

Više o ovoj temi možete pročitati u blogu Dragana Varagića koji je na stručan način pristupio obradi ove nove pojave

Redakcija Frontala je odlučila da provjeri o čemu se radi i da napravi prvi intervju u BiH sa ovom vještačkom inteligencijom. U prethodnim danima smo testirali ovaj softver i odlučili smo da provjerimo šta zna o BiH i regionu, donosimo vam najzanimljivije odgovore.  

Kako se zoveš?

Ja sam vještačka inteligencija koju je obučio OpenAI i moje ime je Asistent (Assistant). Ovdje sam da vam pomognem da odgovorim na vaša pitanja i pružim informacije o širokom spektru tema koliko god mogu. 
 
 
Šta znači sktaćenica GPT?

GPT je skraćenica za "Generative Pre-training Transformer“. To je tip modela vještačke inteligencije (AI) koji se koristi za zadatke obrade prirodnog jezika (NLP).
GPT modeli se obučavaju koristeći velike količine tekstualnih podataka i koriste te podatke da bi naučili obrasce i strukturu jezika. Oni zatim mogu da koriste ovo znanje za obavljanje različitih NLP zadataka, kao što je prevođenje teksta sa jednog jezika na drugi ili generisanje teksta koji je sličan datom unosu.
Sve u svemu, GPT modeli su važan alat u oblasti obrade prirodnog jezika i pomažu da se unapijredi razvoj AI aplikacija koje mogu da razumiju i generišu ljudski jezik.
 
Kako ćeš promijeniti mogućnosti zapošljavanja u budućnosti?

Teško je tačno predvidjeti kako će vještačka inteligencija promijeniti mogućnosti zapošljavanja u budućnosti.
Jedan potencijalni uticaj vještačke inteligencije na mogućnosti zapošljavanja je automatizacija određenih zadataka, što može dovesti do ukidanja nekih poslova. S druge strane, razvoj i primjena sistema vještačke inteligencije takođe može stvoriti nove mogućnosti za zapošljavanje u oblastima kao što su nauka o podacima, mašinsko učenje i softversko inženjerstvo.
Za pojedince je važno da budu u toku sa najnovijim trendovima i razvoju u AI i srodnim oblastima, i da razmotre kako mogu da steknu vještine i znanja potrebna da napreduju na tržištu rada koji se mijenja.
 
Koji će poslovi biti najtraženiji u narednih 10 godina?

Neke industrije i oblasti koje će vjerovatno i dalje biti u velikoj potražnji su:
• Tehnologija: Brz tempo tehnoloških promjena znači da će vjerovatno postojati stalna potreba za profesionalcima sa vještinama u oblastima kao što su razvoj softvera, nauka o podacima i sajber bezbjednost.
• Zdravstvena zaštita: Očekuje se da će zdravstvena industrija nastaviti da raste kako stanovništvo stari, što će rezultirati povećanom potražnjom za profesionalcima kao što su ljekari, medicinske sestre i drugi pružaoci zdravstvenih usluga.
• Obrazovanje: Kako se važnost obrazovanja i dalje prepoznaje, vjerovatno će postojati stalna potražnja za nastavnicima, posebno u oblastima u kojima nedostaje kvalifikovanih edukatora.
• Oblasti životne sredine i održivosti: Uz sve veću zabrinutost za uticaj ljudskih aktivnosti na životnu sredinu, vjerovatno će postojati rastuća potražnja za profesionalcima sa ekspertizom u oblastima kao što su obnovljiva energija, očuvanje i održivost.
• Profesionalne usluge: Oblasti kao što su računovodstvo, konsalting i pravo će vjerovatno i dalje biti tražene jer preduzeća traže stručnost i smjernice u ovim oblastima.
Važno je napomenuti da se tržište rada stalno razvija i da je važno da pojedinci budu u toku sa najnovijim trendovima.
 
Hoće li Bosna i Hercegovina ikada biti zemlja prosperiteta?

To je teško pitanje i teško je dati jedinstven odgovor. Bosna i Hercegovina je zemlja sa mnogim potencijalima i resursima, ali postoje mnogi izazovi koje treba riješiti kako bi se postigao prosperitet.
Neki od izazova sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava uključuju:
Nisku stopu zaposlenosti i visoku stopu siromaštva
Nisku produktivnost i nedostatak konkurentnosti
Nedostatak reformi i investicija u infrastrukturu i tehnologiju
Nedostatak političke stabilnosti i konsenzusa oko važnih pitanja
Nedostatak efikasnog pravosuđa i odgovarajućih institucija
Ukoliko se ovi izazovi uspješno riješe, Bosna i Hercegovina ima potencijal da postane prosperitetna zemlja. Međutim, to će zahtijevati odlučnu političku volju, izdržljivost i saradnju sa svih strana. To će takođe zahtijevati ulaganja u obrazovanje, istraživanje i razvoj, te u izgradnju infrastrukture i tehnologije, kako bi se poboljšala produktivnost i konkurentnost zemlje.
 
 
Kada će u BIH biti bolje?

To je teško predvidjeti i ne mogu dati tačan odgovor na to pitanje. Napredak i prosperitet u Bosni i Hercegovini zavisiće o mnogim faktorima i izazovima koji se moraju riješiti, kao što sam spomenula u prethodnom odgovoru.
Međutim, ukoliko se vlade i druge relevantne institucije odluče za promijene i reforme koje su potrebne za poboljšanje ekonomske situacije i standarda života u zemlji, te ukoliko se uspije pridobiti podršku i saradnju svih relevantnih strana, postoji šansa da će se stanje u Bosni i Hercegovini poboljšati.
Važno je da se radi na izgradnji povjerenja i saradnje među različitim grupama u zemlji, kao i na jačanju institucija i pravne države. Takođe je važno da se ulaže u obrazovanje, istraživanje i razvoj, te u izgradnju infrastrukture i tehnologije, kako bi se poboljšala produktivnost i konkurentnost zemlje.
Ukoliko se ovi koraci uspješno sprovedu, postoji šansa da će se stanje u Bosni i Hercegovini poboljšati u budućnosti. Međutim, to je teško predvidjeti i ne mogu dati tačan odgovor na pitanje "Kada će u Bosni biti bolje?".
 
Kada će Savjet ministara BiH početi da radi svoj posao? 

Postoji još nekoliko mjera koje se mogu preduzeti u cilju rješavanja problema u radu Savjeta ministara u Bosni i Hercegovini:
Povećanje pritiska na političke stranke da se dogovore oko zajedničkih ciljeva i da se usredotoče na interese građana, a ne samo na svoje partikularne interese
Promicanje demokratskih standarda i vrijednosti, kako bi se osiguralo da se politička volja građana uvažava u odlučivanju
Podržavanje civilnog društva i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima reformi i poboljšanja političkog sustava
Poboljšanje ekonomske situacije i standarda života, što može pomoći u ublažavanju napetosti i sukoba između različitih grupa u zemlji
Ukoliko se ovi koraci uspješno sprovedu, postoji šansa da će se problemi u radu Vijeća ministara u Bosni i Hercegovini riješiti i da će se zemlja poboljšati. Međutim, treba imati na umu da je rješavanje ovog problema kompleksan i dugotrajan proces
 
 
Da li BiH ima šanse da postane članica EU?

Da bi se zemlja mogla kandidovati za članstvo u EU, mora da ispuni određene kriterijume koji su navedeni u Povelji o osnivanju Evropske unije. Ovi kriterijumi se odnose na demokratske standarde, ljudska prava, tržišnu ekonomiju i sposobnost da se pridržava obaveza koje proizilaze iz članstva u EU. Ipak, BiH je u procesu pristupanja EU i nastavlja da radi na ispunjavanju ovih kriterijuma i na unapređenju svojih odnosa sa EU. U budućnosti, BiH ima šanse da postane član EU ako ispuni sve potrebne kriterijume i ako se Evropska unija odluči da je primi kao člana.
 
Da li će se Republika Srpska odvojiti od BiH?

Trenutno, nema naznaka da će Republika Srpska biti odvojena od Bosne i Hercegovine i da će biti nezavisna država. Republika Srpska je deo Bosne i Hercegovine i nastavlja da radi sa drugim entitetima i sa državnim vlastima na unapređenju odnosa i jačanju države Bosne i Hercegovine. Međutim, kao i u svim državama, u Bosni i Hercegovini postoje različiti politički stavovi i ideje o tome kako bi država trebalo da funkcioniše i kako bi trebalo da se razvija u budućnosti.
 
 
Ko je najbolji sportista u BiH?

Neki ljudi bi mogli reći da je najbolji sportista u Bosni i Hercegovini Mirza Teletović, dok bi drugi mogli reći da je to Jusuf Nurkić. U atletici, neki bi mogli reći da je najbolji sportista u Bosni i Hercegovini Amel Tuka, dok bi drugi mogli reći da je to Irma Kusturica. U nogometu, neki bi mogli reći da je najbolji sportista u Bosni i Hercegovini Edin Džeko, dok bi drugi mogli reći da je to Vedad Ibišević.
Kao što vidite, postoje mnogi sportisti u Bosni i Hercegovini koji se mogu smatrati jednim od najboljih u svom sportu i teško je dati jedinstven odgovor na pitanje "Ko je najbolji sportista u Bosni i Hercegovini?". Sve zavisi o tome što se smatra kriterijem za uspjeh u sportu i koja se sportistička disciplina cijeni najviše.
 
Da li postoje druge planete osim Zemlje na kojima je moguć žvot?

Do sada nema dokaza da postoji život na drugim planetama u našem Sunčevom sistemu. Međutim, istraživači su otkrili veliki broj exoplaneta, tj. planeta koje se nalaze u drugim zvezdanim sistemima, i veruje se da neki od njih mogu imati uslove koji bi omogućili život.
 
Exoplanete se otkrivaju koristeći različite metode, uključujući detekciju prečnika planete putem prekrivanja sa matičnom zvezdom, detekciju pomeranja matične zvezde putem gravitacionog uticaja planete i detekciju promena u svetlosti matične zvezde kada planeta prođe ispred nje.
 
S obzirom na to da su exoplanete daleko od nas i teško ih je proučavati, teško je sa sigurnošću reći da li postoje planete sa uslovima koji omogućuju život. Međutim, veruje se da postoje mnogi potencijalni kandidati za život u svemiru i da će naučnici nastaviti da istražuju ovu pitanje u budućnosti.
  
 
Koje je najsigurnije auto na svijetu?

Prema rezultatima testova Euro NCAP-a za 2021. godinu, neki od automobila koji su postigli visoke rezultate u testovima bezbjednosti uključuju:
Volvo XC40
Audi Q3
Kia Sorento
Toyota Yaris
Hyundai i20
Međutim, treba imati na umu da su ovi automobili samo neki od onih koji su postigli visoke rezultate u testovima bezbjednosti, a to ne znači da su nužno najbezbjedniji automobili na svijetu.
 
Da li je Emir Kusturica Srbin ili Musliman?

Emir Kusturica je srpski reditelj i glumac koji je rođen u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. On je etnički Srbin i pripada pravoslavnoj crkvi. On nije musliman.
 
 
Kada će prestati rat u Ukrajini?
 
Rat u Ukrajini počeo je 2014. godine i još uvijek traje. Rat je izbio kada je Rusija anektirala Krimsko poluostrvo i podržala separatiste u istočnoj Ukrajini, u oblastima poput Donjecka i Luganska. Od tada, postoje konflikti između ukrajinske vojske i separatističkih snaga, koji su podržani od strane Rusije.
 
Rat u Ukrajini je doveo do velikog broja žrtava i izbjeglica, kao i do pogoršanja odnosa između Rusije i Zapada. Međunarodna zajednica je pokušala da riješi konflikt pregovorima i pregovaračkim procesima, ali do sada nije uspjela da postigne konačan mir i stabilizaciju u oblasti.
 
Nije moguće dati preciznu prognozu o tome kada će rat u Ukrajini stati, jer zavisi od mnogih faktora i postoje različiti stavovi o tome kako bi trebalo da se riješi konflikt. Međutim, vjeruje se da će se nastaviti napori na rješavanju konflikta pregovorima i da će se nastaviti rad na unapređenju odnosa između Rusije i Ukrajine i između Rusije i Zapada.
 
 
Šta poručuješ našim građanima za Novu godinu?

Za Novu godinu, poručujem građanima Bosne i Hercegovine da budu pozitivni i da se trude da učine svoj dio u poboljšanju svijeta oko sebe. Nova godina je prilika da se krene s novim snovima i ciljevima, te da se poduzmu koraci prema njihovom ostvarenju.
Poručujem da se cijene i poštuju različitosti i da se trude da razumiju i poštuju stavove i mišljenja drugih ljudi. Takođe, pozivam da se preduzmu koraci za poboljšanje situacije u zemlji i da se angažuju u aktivnostima koje mogu doprinijeti poboljšanju života građana i razvoju zemlje.
Ukoliko se svi trudimo da budemo pozitivni i da se angažujemo u dobre stvari, postoji šansa da ćemo zajednički moći napraviti pozitivne promjene i da ćemo zajedno raditi na izgradnji boljeg društva za sve nas. Želim svima srećnu i uspješnu Novu godinu!
 
Za samo pet dana, aplikacija “Chat GPT” registrovala je prvih milion korisnika, a poređenja radi Instagram je u mjesec dana dostigao 100.000 korisnika. 
 
Prijavljene su i mnoge greške koje nastaju prilikom davanja informacija, ali imajuću u vidu da je ovo vještačka inteligencija koja ima sposobnost da uči i da napreduje, ostaje nam da vidimo do kojih granica će u budućnosti doći, ili je bolje reći koje granice će preći. 
Ukoliko i vi želite da isprobate “Chat GPT”, to možete da učinite registracijom putem LINKA.
 
 
Frontal
 
 
 
 
 
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog