Vijesti

U Masačusetsu održana konferencija na temu: Primjena novih tehnologija u oblasti zaštite i spasavanja (FOTO)

Od 22. do 25. januara 2024. godine na MIT univerzitetu (Massachusetts Institute of Technology), Linkoln laboratorija (Lincoln Labaratory) održana je konferencija na temu: "Primjena novih tehnologija u oblasti zaštite i spasavanja."

Konferenciji je prisustvovao i doc dr Radislav Jovičić.

"Velika je čast i zadovoljstvo učestvovati na konferenciji ovog tipa na prestižnom USA univerzitetu MIT. Na konferenciji sam kroz svoje izlaganje, kroz panel diskusiju i učešća u radu okruglog stola predstavio stanje sektora zaštite i spasavanja u BiH, sa osvrtom na njenu ustavnu strukturu (dva entiteta i Brčko distrikt) i njihove zakonske nadležnosti u pogledu primjene novih tehnologija", rekao je Jovičić.

On je dodao da je poseban osvrt na konferenciji bio na upotrebi alata NICS (Next generation incident command system) Sistem komandovanja nove generacije.

"U BiH NICS je do sada zaživio na nivou BiH u okviru Ministarstva bezbjednosti BiH, sektor za zaštitu i spasavanje, zatim na nivou Republike Srpske u okviru Republičke uprave civilne zaštite, Federacije BiH na nivou Federalne uprave civilne zaštite, Brčko Distrikta na nivou Odjeljenja za javnu bezbjednost i na nivou Oružanih snaga BiH u okviru Ministarstva odbrane. Intencija je da se nastavi sa razvojem upotrebe ovog alata do nivoa lokalnih zajednica kao krajnjih korisnika a u cilju poboljšanja bezbjednosti i zaštite ljudskih života i imovine svih građana BiH u svim kriznim situacijama".

"Inače NICS je alat koji u realnom vremenu prikuplja sve informacije sa terena na kome se dešava neka krizna situacija i u tom istom realnom vremenu prosleđuje informaciju u operativni ili komandni centar čime pomaže donosiocu odluka da lakše donese odgovarajuću odluku, rekao je Jovićić.

 

Frontal

Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog