Društvo

Seksualno obrazovanje u BiH je i put prema toleranciji

Uprkos jasnim dokazima da sveobuhvatno seksualno obrazovanje štiti djecu i mlade te koristi društvu u cjelini, djeca i mladi u Bosni i Hercegovini nemaju pristup seksualnom obrazovanju unutar obrazovnog sistema.

Seksualno obrazovanje kakvo trenutno postoji u školama u BiH, a uvedeno je kao izvannastavni predmet – niti je adekvatno niti se provodi u svim školama. Rani ulazak u seksualne odnose, povećanje rizičnog ponašanja, smanjena upotreba kontracepcije, negativan stav o brizi za seksualno i reproduktivno zdravlje te loša percepcija LGBTQI osoba i rodnih i seksualnih identiteta, posljedice su nedovoljnog i neadekvatnog seksualnog obrazovanja u školama. Djeca i mladi informacije o seksualnosti danas uglavnom dobijaju putem web stranica i društvenih medija, a tako do njih dolaze naučno neutemeljene informacije i savjeti.

Prepoznajući ovaj problem, Laboratorija društvenih inovacija Pro Educa je od novembra 2023. godine počela provoditi projekat pod nazivom “Seksualno obrazovanje u BiH: Put prema toleranciji”, koji ima za cilj identifikovanje problema i znanja mladih u BiH o seksualnosti; podizanje svijesti građana BiH u pogledu seksualnosti, rodnog identiteta i seksualnog obrazovanja u školama te edukovanje i senzibiliziranje predstavnika medija i donosilaca odluka po pitanju seksualnosti i pokretanje inicijative za izmjene i dopune plana i programa u školama i uvođenja obaveznog seksualnog obrazovanja.

Aktivnosti projekta uključuju istraživanje mišljenja i stavova mladih, objavu rezultata istraživanja, panel diskusije sa profesionalcima na temu, rad s medijima i političarima, medijsku kampanju s ciljem uvođenja seksualnog obrazovanja.

Očekuje se da će neki od rezultata projekta biti veća informisanost i svijest građana BiH o važnosti seksualnog obrazovanja za psihičko i fizičko zdravlje mladih, ali i medija i političara u zemlji. Najvažniji rezultat treba da bude inicijativa za uvođenje seksualnog obrazovanja u redovni nastavni plan i program u svim školama u BiH.

Projekat finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE).

 

Izvor: proeduca.net
Twitter
Anketa

Da li je opozicija u Srpskoj trebala učestvovati na mitingu u Banjoj Luci ili nije?

Rezultati ankete
Blog