Republika Srpska

Млади у РС неће плаћати ПДВ на стан!!!

Одлуком Владе РС, млади и млади брачни парови до 35 година старости, ослобођени су плаћања пореза на додату вриједност за купљени први стан. Уз одређене услове, трошак ПДВ преузима Влада уз подршку Инвестиционо-развојне банке РС.


Пише: Горан Ковачевић

У уводу поменутом одлуком,  стимулише се рјешавање стамбеног питања код младих, али и повећава тражња за новоизграђеним становима што за посљедицу може имати, у надолазећој рецесији, либералнији став комерцијалних банака по питању пласмана кредита. Ову одлуку Владе поздрављају сва омладинска и студентска удружења, НВО, и економисти из цијеле БиХ.

Наравно да је првоаприлска шала. Реалност је мало друкчија.

Млади имају повластицу за рјешавање стамбеног питања, а она се односи на субвенцију на камате у износу од 1 процентног поена. Шта то значи?

У дневним новинама „Глас Српске" 09. марта ове године могло се прочитати:

„Конкурс за избор корисника субвенције од један одсто од каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове, отворен је до 30. априла ове године, истакли су у Министарству за породицу, омладину и спорт РС.

Додали су да ће ове године за те намјене бити издвојено 600.000 марака.
- Лани је за овај пројекат издвојено 400.000 марака, а одобрено је 320 појединачних захтјева - рекли су у Министарству.

Министарство субвенционише један процентни поен каматне стопе, односно један одсто на стамбене кредите које пласирају комерцијалне банке у Републици Српској, а по кредитној линији Инвестиционо-развојне банке Српске.

На конкурс се могу пријавити лица која имају закључен уговор о стамбеном кредиту са комерцијалном банком, која нису старија од тридесет пет година и имају пребивалиште у Српској."

Вођен овом информацијом, свако нормалан у РС, ко има од 18 до 35 година и има стамбени кредит код комерцијлне банке у сврху рјешавања стамбеног питања, морао би да се пријави на конкурс.

Али ту почињу проблеми! Прво, ако тај млади човјек не вјерује тим новинама, веома брзо ће на званичној интернет страници Владе РС наћи Кокнурс и потребе формуларе за пријаву.

Ишчитавајући конкурс, млади човјек са наведеним условима, схвата да га други смисао другог дијела сложене реченице у другој тачки, у потпуности избацује из конкуренције на ову повластицу. Узалуд му је што је завршио факултет и одлучио остати у РС. Што је склопио брак са факултетски образованим сапутником, и чека бебу. Што је купио нови стан и радиће наредних 15 година само за кров над главом у РС. Све му је узалуд јер 1 посто од камате коју плаћа, Влада му неће платити, јер Влада субвениционише само оне младе, који су добили сва средства за своју прву некретнину из пласмана Инвестиционо-развојне банке.

Преведено, само оних 200 - 300 омладинаца који су преко ИРБ добили кредите од 50.000 до 100.000 КМ и то по најповољнијим условима (камата до 5%), добиће ове године додатну субвенцију за још 1 процентни поен. Што значи да ће им камата бити око 4 %. Па нема ни у Европи боље.

Није мени жао оних које нико не шљиви ни 2 процентна поена. Не јадикујем због њих, већ никако да одагнам мисао, како је у питању покушај манипулације. Ништа не би било спорно да је наслов у „Гласу Српске" био: „Један посто мања камата корисницима стамбнених кредита пласираних преко ИРБ" Као и да Министарство за породицу, омладину и спорт није у првој тачки позвало „младе и младе брачне да се пријаве на Конкурс за избор корисника субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове". Без потребе су писали онолике услове, јер су били идентични и за првобитан пласман кредита преко ИРБ.

Волио бих да ме неко демантује. Јавно ћу се истим путем извинити.

У наставку текста, користећи познати метод у новинарству, копи-пејст, преносим конкурс са www.vladars.net:

На основу члана 54. Закона о омладинском организовању („Службени гласник Републике Српске" број 98/04) и члана 3. Правилника о субвенционисању каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове („Службени гласник Републике Српске" број 64/08), Министарство за породицу, омладину и спорт Владе Републике Српске расписује

КОНКУРС

За избор корисника субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове
1. Министарство за породицу, омладину и спорт Владе Републике Српске позива младе и младе брачне да се пријаве на Конкурс за избор корисника субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове.

2. Министарство ће субвенционисати 1 процентни поен каматне стопе (1%) на стамбене кредите које пласирају комерцијалне банке у Републици Српској, а по кредитној линији Инвестиционо развојне банке Републике Српске: стамбени кредити, за младе и младе брачне парове („Службени гласник Републике Српске" бр. 7/08 и 40/08) од 11.01.2008. године.

3. Право пријаве на конкурс имају лица која:

a) су закључила уговор са комерцијалном банком која врши пласман кредитних средстава из кредитне линије Инвестиционо развојне банке Републике Српске: стамбени кредити, за младе и младе брачне парове („Службени гласник Републике Српске" бр. 7/08 и 40/08),
б) имају до навршених тридесет пет година живота,
в) имају мјесто пребивалишта у Републици Српској.

4. Уз захтјев је потребно приложити сљедећу документацију:
а) Попуњен апликациони образац,
б) Уговор о стамбеном кредиту са комерцијалном банком,
в) Увјерење о пребивалишту,
г) Родни листи, (не старији од 6 мјесеци),
д) Увјерење о држављанству , (не старије од 6 мјесеци),
ђ) Доказ о стручној спреми (диплома или увјерење),
е) Кратка биографија.

5. Ако је подносилац захтјева млади брачни пар, поред горе наведене документације, потребно је доставити и :
а) извод из матичне књиге вјенчаних
б) извод из матичне књиге рођених за дјецу (уколико имају дјеце)
в) доказ о стручној спреми за оба супружника (диплома или увјерење)

6. Документе наведене под тачком 4. подтачка б), в), г), д), ђ) и тачком 5. доставити у оригиналу или овјереној фотокопији.

7. Апликациона форма за подношење захтјева за додјелу субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове може се преузети на сајту Владе Републике Српске (www.vladars.net)

8. Попуњену апликациону форму и тражену документацију доставити поштом на адресу Министарства за породицу, омладину и спорт Владе Републике Српске, Трг Републике Српске 1, са назнаком „За додјелу субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове.

9. Непотпуни и неблаговремено достављени захтјеви неће се узети у разматрање.

10. Министарство за породицу, омладину и спорт ће формирати Комисију за разматрање пријава.

11. Рјешење о избору корисника субвенције ће донијети министар, а на приједлог комисије.

12. Овај конкурс отворен је до 30.04.2009. године. Комисија ће разматрати пријаве сваких 15 дана од дана објављивања овог конкурса.

 

Komentari
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog