Tema nedelje

Екологија: Закон силе на изворима Сане

Обратила нам се еколошка Коалиција за заштиту ријеке Сане, која покушава да заштити природне љепоте извора ове ријеке, а којима пријети уништавање.


Коалиција за заштиту ријеке Сане позива све грађане и представнике медија да нам се придруже на протесном окупљању на изворима ријеке Сане, у суботу 30. октобра у 12.00 часова.

Коалиција за заштиту Сане пружа подршку локалном становништву које је од почетка иницијативе за изградњу хидроелектране на самим изворима Сане изразило противљење плану за уништење изузетних природних виједности какви су извори Сане.

Инвеститор, ‘ЛСБ Електране’ из Бање Луке, започео је прошле седмице изградњу приступног пута до извора Сане, чиме је трајно нарушио исконске природне вриједности извора Сане, који су Просторним планом Републике Српске предвиђени као дио парка природе горњег тога ријеке Сане. Штавише, ова изградња се врши упркос чињеници да инвеститор нема еколошку и грађевинску дозволу за пројекат изградње хидроелектране, чиме су грубо прекршени Закон о заштити животне средине, Закон о уређењу простора и грађењу, Закон о концесијама и многи други прописи Републике Српске.

Такође, важно је напоменути:

-         локално становништво се жестоко успротивило изградњи хидроелектране на јавној расправи о процјени утицаја хидроелектране на животну средину;

-         општине Рибник и Мркоњић Град, на чијим територијама се налазе извори ријеке Сане, су донијеле одлуке у којима се противе изградњи хидроелектрана;

-         Завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа РС је у два наврата дао негативно мишљење о плановима за изградњу хидроелектране јер су то подручје већ предложили за регионални парк природе гдје би горњи ток ријеке Сане имао статус ‘строги режим заштите’ ;

-         Процјена утицаја на животну средину је судском одлуком враћена на дораду, а тренутно је покренута жалба на ново рјешење;

-         покренута је тужба против Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства РС за издавање рјешења за промјену намјене шумског земљишта.

На жалост, надлежне институције, прије свих Инспекторат Републике Српске, до сада нису реаговали и зауставили даљње незаконито уништавање извора ријеке Сане, те је Коалиција за заштиту Сане приморана да се на овај начин бори за заштиту Сане.

За ограничен број заинтересованих грађана, из Бање Луке је обезбјеђен превоз аутобусом са старе аутобуске станице. Окупљање је у 8.30 часова.

Закон силе на изворима Сане

Фирма ЛСБ Електране уништава изворе Сане кроз сумњиву инвестицију мимо закона и против јавног интереса

Узалуд су мјештани Рибника и Мркоњић Града устајали против планова изградње хидроцентрале на изворима Сане. Узалуд је Завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа истраживао и идентификовао ово подручје као регионални парк природе предвиђен у строги режим заштите. Узалуд је Окружни суд у Бања Луци пресудио у корист мјештана и прогласио рад фирме ЛСБ Електране као незаконит. Ништа од тога не може да заустави сјечу шуме, прокопавања, уништавање корита једне од наших најврједнијих ријека.

Коалиција за заштиту ријеке Сане идентификовала је велики број прекршаја законских процедура, те се противи нелегалном уништавању јавног добра кроз пројекат фирме ЛСБ Електране. Против смо инвестиционих пројеката којима управљају неформални центри моћи без да се осврћу на правила, закон и људе.

Блискост фирме ЛСБ Електране са овим центрима моћи била је довољна да преузму концесију за свој пројекат од фирме 'Енергy МБА' са којом је 2006. године Владе РС иницијално потписала уговор о концесији, те да им Министарство за просторно уређење грађевинарство и екологију изда Рјешење о одобравању срамне Студије утицаја на животну средину која је површна и пристрасна.

Ова блискост објашњава и провођење једине јавне расправе мимо свих правила понижавајући јавно мишљење. То објашњава и чињеницу да је Завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа РС, након два негативна мишљања, по налогу и под притиском, трећи пут издао позитивно мишљење.

Блискост фирме ЛСБ Електране са центрима моћи објашњава и мук већине штампаних и електронских медија у РС о отвореном кршењу закона и стварним интересима који стоје иза ове инвестиције.

Пресуда Окружног суда у Бања Луци од 9.2.2010. је јасна: Тужбе Општине Рибник и Еколошког покрета Зеленковац против фирме ЛСБ Електране се уважавају, а студија утицаја на животну средину поништава!

Шта је све прекршено

Прекршене законом прописане процедуре у поступку издавања аката од стране Министарства за просторно уређење грађевинарство и екологију и Министарства пољопривреде шумарстав и водопривреде за минихидроелектрану Медна инвеститору ЛСБ електране:

 1. Просторним планом Републике Српске до 2015.- године, који је усвојила Народна скупштина Републике Српска, ток ријеке Сане је предвиђен као парк природе, а горњи ток ријеке Сане у оквиру парка природе да се стави под строги режим заштите због својих природних и амбијенталних вриједности
 2. Министарство за просторно уређење грађевинарство и екологију је 04.07.2008.- године донијело рјешење којим се даје урбанистичка сагласност инвеститору "ЛСБ електране" за градњу МХЕ Медна, без обзира на негативна мишљења општина Мркоњић Град и Рибника као и Завода за заштиту природног и културно-историјског насљеђа.
 3. Није уважено стручно мишљење Завода за заштиту природног и културно-историјског насљеђа.
 4. Није уважено мишљење локалне заједнице - Општине Мркоњић Град и Рибник су доставили дописе надлежном Министарству и изјасниле се да се противе градњи хидроелектрана на ријеци Сани.
 5. Јавна расправа о Студији утицаја на околиш је одржана у Доњим Врбљанима 23.10.2008. године, а сви учесници јавне расправе су се изјаснили против градње хидроелектране и у писаној форми доставили примједбе Министарству.
 6. Јавна расправа је заказана на незаконит начин у дневном листу Фокус, а у општину Рибник долази свега неколико комада овог листа.
 7. Министарство је 11.05.2009.- године донијело рјешење којим се одобрава Студија утицаја на околиш опет не уважавајући мишљење учесника јавне расправе, као ни закључак Скупштине општине Рибник.
 8. Дана 09.06.2009.- године формирана је Коалиција за заштиту ријеке Сане коју чини 15 организација.
 9. Представници Коалиције су благовремено поднијели тужбу против Министарства које је издало спорно рјешење, такође и Општина Рибник је поднијела тужбу против Министарства
 10. Окружни суд у Бањалуци је 09.02.2010.- године донио пресуду којом се уважио тужбе и поништио рјешење Министарства, те наложило понављање поступка и доношење новог акта.
 11. Министарство је 28.04.2010.- године донијело ново рјешење које је потпуно исто као и старо.
 12. Представници Коалиције су благовремено уложили тужбу и на ово рјешење.
 13. Поред тога што је предмет у спору, без студије утицаја на околиш, без еколошке и грађевинске дозволе Министарство пољопривреде шумарстава и водопривреде је 27.07.2010. године донијело рјешење којим се одобрава промјена намјене 12.900 м2 шумског земљишта и сјеча шуме за потребе градње МХЕ Медна
 14. Представници Коалиције су благовремено уложили тужбу и на ово рјешење Министарства пољопривреде шумарстава и водопривреде.
 15. Фирма ЛСБ електране је без важеће пројекетне документације и правомоћног рјешења почела са радовима и самостално изградила пут до Мрачаја и извршила сјечу шуме према извору и код Мелешевца.
 16. Представници Коалиције су упутили дописе Републичком инспекторату, еколошкој, грађевинској, шумарској и водопривредној инспекцији, као и Општинама Мркоњић Град и Рибник, са захтјевом да реагују и спријече нелегалне радове, а починитеље санкционишу и наложе враћање терена у првобитно стање.

Komentari
Twitter
Anketa

Da li vlasti u BiH trebaju da nagrade građane koji se vakcinišu protiv kovida-19?

Rezultati ankete
Blog