Tema nedelje

Да ли ће се БиХ распасти у наредних 10 година?

Фронтал објављује четврто у низу истраживања јавног мњења, овај пут на анкетно питање: ”Да ли ће се БиХ распасти у наредних 10 година?”.


Истраживање агенције Прајм Комуникејшенс (Prime communications) по наруџби портала Фронтал.ба:

Укупно је испитано 1.200 испитаника (600 из Федерације БиХ и 600 из Републике Српске) техником усменог интервјуа, на основу унапријед припремљеног упитника. Популација репрезентована истраживањем је дефинисана као општа популација Босне и Херцеговине, старија од 18 година. Примјењен је више-етапни стратификовани случајни узорак (могућа грешка ± 3%).

Истраживање је реализовано од 25. марта до 03. априла 2011. године.

Са тврдњом да ће се Босна и Херцеговина распасти у наредних 10 година слаже се 28,3% становника ове земље, док се са овом тврдњом не слаже 43,1% грађана. Велики је проценат испитаника који није хтио или није знао да одговори на ово питање (28,7%).

У Републици Српској имамо 49,1% грађана који сматрају да ће се Босна и Херцеговина распасти у наредних 10 година, док се са овом тврдњом не слаже 29% становника овог ентитета.

У Федерацији БиХ је ситуације нешто другачија. Са тврдњом да ће се Босна и Херцеговина распасти у наредних десет година слаже се 7,4% испитаних грађана, док 57,3% не мисли тако.

У оба ентитета имамо велики проценат испитаника који није хтио или није знао шта да одговори на ово питање.

НАПОМЕНА:

У складу са препорукама Савјета Европе медији су приликом објављивања резултата истраживања дужни да објаве сљедеће елементе:

  1. назив организације која је наручила истраживање;
  2. назив агенције која је спровела истраживање и метод који користи;
  3. узорак и могућа одступања;
  4. датум спровођења истраживања.

Молимо све медије који буду преносили резултате овог истраживања да се придржавају ових препорука.

Komentari
Blog