Tema nedelje

Preko 2 miliona KM ušteda u budžetu RS na agencijama

U budžetu Republike Srpske ove godine kao redovne stavke svoje mjesto su našle četiri agencije, nakon što su prošle godine u Vladi RS odlučili da ukinu tri agencije, a da dvije pripoje u novu javnu ustanovu.

Ukupna sredstva koja su planirana ove godine da idu na rad Agencije za državnu upravu, Agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Agencije za agrarna plaćanja i Agencije za bezbjednost saobraćaja iznose 90 miliona KM, s tim što 88 miliona odlazi na poljoprivredne subvencije i otplatu dugovanja iz godine ranije, znači oko 2 miliona na lične rashode i na ostale manje troškove.

Budžet RS ove godine je veći nego tri godine unazad i iznosi 1.945 milijardi KM. Kako je prilikom usvajanja budžeta istakao ministar finansija RS Zoran Tegeltija povećanje budžeta biće iskorišteno u cijelosti za servisiranje prispjelih obaveza po vanjskim zaduženjima koja na naplatu dospijevaju ove godine.

U ovogodišnjem budžetu izbrisani su Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi čiji je prošlogodišnji budžet bio 806.000,00 KM, Agencija za uzgoj i selekciju u stočarstvu (2012. utrošeno 927.000,00 KM) i Agencija za šume koja je prošle godine koštala građane 582.000,00 KM. Ušteda od nekih 2,369 miliona KM.

Prošle godine budžetske stavke su bile i Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Save i Trebišnjice u iznosu od 7,581 milion KM, odnosno 740 hiljada KM, dok ove godine su agencije pripojene u novu Javnu ustavnovu Vode Srpske čiji ovogodišnji transfer iz budžeta iznosi 8.149 miliona KM.

Ako se vratimo još jednu godinu unazad 2011. vidjećemo da su ovogodišnje izbrisane agencije imale još veće rashode, pa je Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi rashodovala 704.709,00 KM, Agencija za uzgoj i selekciju u stočarstvu 867.740,00 KM, a Agencija za šume 6,4 miliona KM, od čega je 6 miliona išlo na subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti šumarstva. Ukupni trošak ove godine na rad, kako će se kasnije ispostaviti neopravdanih agencija, je bio 7.919.199 KM.

I u 2010toj godini su ove tri agencije imale značajn udio u budžetu RS, pa je samo Agencija za šume utrošila 8.459.000 KM i od toga 8 miliona na tekuća pomoćna sredstva za šume. Sve tri zajedno su koštale građane nešto više od milijardu maraka.

Ako bismo uzeli samo ovaj trogodišnji period od 2010. do 2012. a da su ove agencije bile ranije ukinute uštedjelo bi se nešto više od 2 milijarde maraka.

Takođe i ovogodišnji iznos za rad JU Vode Srpske je u poređenju sa godinama ranije smanjen kada se uporedi sa iznosima ranije izdvajanim za rad Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save i Trebišnjice koji se kretao između osam i po i devet miliona maraka u zavisnosti od godine. U cijeloj slici treba reći i da je ukupni budžet RS bio ranijih godina manji 2010. i 2011. je iznosio 1.6 milijardi KM, prošle godine je bio 1.825 milijardi KM, što znači da je još veći procenat odlazio na rad danas nepostojećih agencija.

Vratimo se ovogodišnjem budžetu i postojećim agencijama. Osim gore pobrojanih agencije koje su preživjele „sječu“, to svakao nisu jedine agencije koje sredstva dobijaju iz budžeta RS. Naime, ove četiri su navedene kao budžetske potršačke jedinice, dok za ostale sredstva se izdvajaju putem transfera između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti.

Tako, Agenciji za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske pripada 150,000 KM (isiti iznos i prošle godine), Agenciji za informaciono društvo RS 500,000 (budžet 2012. - 400.000 KM), Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća 630,000 (prošle godine 700.000 KM),  a Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova 304,000 maraka (budžet 2012. - 340.000KM),.

Kako se vidi, prošle godine ovi iznosi su bili unekoliko veći osim za Agenciju za infromaciono društvo kojoj je iznos ove godine uvećan za 100.000 KM, čime se uštede ostvarene na ostale tri agencije manje više poništavaju.

Iz budžeta RS se isplaćuje i grant Agenciji za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS  u iznosu od 85,000 maraka.

(Frontal)

Komentari
Blog