Analiza opštinskih budžeta

Frontal istraživanje: Skoro trećina novinara rijetko dobija informacije od nadležnih opštinskih službi

Portal Frontal je sproveo istraživanje među novinarima u BiH na temu Analize i upotrebe opštinskih budžeta u svome radu.

Dobijeni rezultati  pokazuju  da većina novinara (89,5%) u svom radu kao izvor informacija koristi ili je koristila podatke koji su dati u budžetima opština ili grada, a kada je u pitanju dinamika kojom se koriste podacima prezentovanim u budžetima u svom svakodnevnom radu se koristi 17,2% novinara, dok 34,4% te podatke koristi nekoliko puta mjesečno. Najveći broj (47,1%) novinara ove podatke koristi nekoliko puta godišnje.

Nadalje, istraživanje je pokazalo da su najčešći problemi sa kojima se novinari susreću prilikom analize budžeta lokalnih zajednica nejasnost i nepreglednost pojedinih stavki budžeta (36,8%) i nedostatak vremena da bi se budžet ozbiljno izanalizirao.

Novinari su u najvećem broju slučajeva (60%) istakli da do budžeta dolaze preko web stranica opština, dok svaki peti novinar do ovih informacija dolazi slanjem zvaničnih zahtjeva nadležnim organima u opštini (20,7%) ili neformalnim kanalima (18,4%).

Interesantan je podatak da 27,6% ispitanih novinara tvrdi da veoma rijetko dobijaju informacije i dokumente od nadležnih službi, a 1,1% tvrdi da nikada nisu dobili odgovor, dok svaki peti novinar (20,7%) je rekao da je uvijek dobio odgovor na upite koje je slao predstavnicima nadležnih službi lokalne samouprave, dok njih 48% kaže da je odgovore dobijao veoma često.

Što se tiče prosječnog perioda za dobijanje budžeta od strane opštinskih službi ono se kreće u roku od 5 dana (47%), dok 19,1% novinara kaže da odgovore dobija u roku od 10 dana. Duže od 10 dana na odgovore čeka 16,9% novinara. Moramo imati u vidu da 16% novinara nije dalo odgovore što je svakako interesantno.

Rezultati su pokazali da je svega 3,4% novinara prilikom nedobijanja traženih dokumenata se obratilo Ombudsmenu za ljudska prava BiH, dok 9,2% ispitanika nije ni znalo za postojanje te mogućnosti.

Ekonomija, politika i obrazovanje su najčešće teme zbog kojih novinari analiziraju podatke koji su dati u opštinskim budžetima. Analiza budžeta lokalnih zajednica se koristi i kada se “obrađuju” teme kao što su: socijalna davanja, poljoprivreda, kultura i sport.

Istraživanje je pokazalo da polovina ispitanih novinara smatra da bi im bilo od koristi da pohađaju treninga temu analiza budžeta u javnim ustanovama (93.1%).

U istraživanju su učestvovala 95 novinara/ke, u odnosu muškarci 54 odsto i žene 46 odsto. Istraživanje je sprovedeno putem online upitnika u trajanju od dvije sedmice od 8 do 21. aprila 2013.

Gotovo podjednako učešće u istraživanje su imali novinari sa tradicionalnih medija radio, štampe, televizije, kao i sa portala. Razlika je veća kada su pitanju javni i privatni mediji, gdje je svoje odgovore dalo 77 odsto onih koji su zaposlenici privatnih medijskih kuća, nasuprot 23 odsto radnika javnih servisa.

(Frontal)

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete
Blog