Vijesti

Šefovi misija EU poručili: LGBTI osobe imaju ista pravo kao i svi ostali

Današnji dan se u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Povodom tog dana, šefovi misija Evropske unije u Bosni i Hercegovini žele da naglase da lezbejke, gej, biseksualne, transrodne i interseksualne (LGBTI) osobe imaju ista prava kao i svi ljudi, uključujući pravo na nediskriminaciju u uživanju ovih prava.

Diskriminacija po osnovu seksualne orijentacije je zabranjena Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije, kao i Poveljom o osnovnim pravima Evropske unije.

EU u svojoj spoljnoj politici aktivno promoviše zabranu diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, između ostalog i putem Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava. Pored toga, “Priručnik”, koji je 2010. godine usvojila radna grupa Savjeta za ljudska prava pomaže institucijama EU, zemljama EU, delegacijama EU i svim zvaničnicima EU da odlučno i proaktivno reaguju na povrede ljudskih prava LGBTI osoba, kao i da imenuju strukturalne uzroke takvih povreda.

U tom kontekstu, šefovi misija Evropske unije u Bosni i Hercegovini danas apeluju na vlasti Bosne i Hercegovine da promovišu jednakost i zabranu diskriminacije protiv lezbejki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba u Bosni i Hercegovini.

Šefovi misija EU u Bosni i Hercegovini, takođe, podstiču vlasti u Bosni i Hercegovini da preduzmu odgovarajuće mjere za sprečavanje i kažnjavanje nasilja protiv LGBTI osoba i da u potpunosti provedu Zakon protiv diskriminacije.

(Frontal)

Komentari
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog