Tema nedelje

Od članova Odbora za evropske integracije zavisi sudbina novog Zakona o javnom redu i miru

Nacrt novog Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske naišao je na oštre osude medija i građana, koji su svoje stavove iznosili na društvenim mrežama, koje su upravo i okosnica polemike.

Naime, predloženi zakon tretira i aktivnosti na društvenim mrežama potencijalno opasnim, zbog čega MUP RS, kao predlagač ovog zakona, smatra opravdanim da i djelovanje na društvenim mrežama treba da bude obuhvaćeno pomenutim zakonom. U svome obrazloženju zakona posebno mjesto zauzima oblast usklađenosti predloženog zakona sa pravnim sistemom EU, gdje se ističe da je navedena usklađenost nemoguća zbog toga što nema pravnih izvora Evrope sa kojim bi se poredila. I otuda oznaka “neprimjenjivo”.

I pored navedene tvrdnje, ovdje se može govoriti o lošoj namjeri predlagača zakona, ako ni zbog čega drugog, onda zbog uopštenosti samog termina društvene mreže i nedorečenosti koja iz toga proizilazi.

Naime, ovako široko postavljen stav ne dopušta previše poređenja, dok bi jasnija objašnjenja sasvim sigurno dovela i do jasnijih mimoilaženja sa pravnom tekovinom EU.

Teško je očekivati da će sa trenutnim kapacitetom MUP RS i sa tehnološkom opremljenošću adekvatno moći da razluči aktivnosti više hiljada korisnika društvenih mreža i svih pripadajućih krivotvorenja koja se dešavaju.

Pomenuti zakon treba da bude pred poslanicima Narodne skupštine RS 3. februara, ali samo ako prije toga dobije odobrenje od Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju, čiji će članovi (njih devet) u ponedjeljak 2. februara se izjasniti o usklađenosti predloženog zakona sa pravnim sistemom EU.

Branislav Borenović, predsjednik ovog Odbora ističe za Frontal da su tvrdnje MUP RS i stav Ministarstva za regionalne odnose i ekonomsku saradnju potpuno netačni i da itekako postoji izvor prava u evropskom zakonodavstvu.

“Mislim da je ovim, prije svega Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, tj. Vlada RS donijela potpuno pogrešnu odluku i prekršila poslovnik o radu NS RS u kojem se kaže da svaki akt koji dolazi u proceduru mora biti usklađivan sa evropskim zakonodavstvom. Ovaj zakon nije usklađivan i navedena je netačna tvrdnja da ne postoji izvor prava što ćemo mi u Odboru za evropske integracije i regionalnu saradnju  osporiti i tražiti da se ovaj zakon skine sa tačke dnevnog reda”, navodi Borenović.

On ističe da se izvori ovog stava nalaze kao prvo u Konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i to u njenom članu 10. i da su najmanje uz kršenje Konvencije, prekršene i tri deklaracije  koje se odnose na ovu materiju.

"Deklaracija o slobodi komunikacije na internetu koja je usvojena 28.3.2003. godine, Deklaracija o slobodi političke rasprave u medijima koja je usvojena 12.2.2004. i Deklaracija komiteta ministara o ljudskim pravima i vladavini prava u informatičkom društvu  koja je usvojena 13.3.2005. godine. U sva tri ova akta se govori o zaštiti komunikacije na internetu i prava građana kada je u pitanju njihov stav, mišljenje i sloboda govora i na taj način ćemo da osporimo taj vrlo čudan stav Ministarstva i Vlade RS da ne postoje izvori prava u evropskom zakonodavstvu", pojašnjava Borenović.

On je naveo da smatra da je ovo dovoljno da i ostali članovi Odbora podrže njegov prijedlog da se ovaj akt povuče sa dnevnog reda.

“Mnogo bi poštenije bilo da je Vlada RS rekla mi nećemo ovaj akt sad usklađivati sa evropskim zakonodavstvom, međutim ovo je pokušaj obmanjivanja NS RS i građana RS davajući ocjenu koja uopšte ne stoji”.

On kaže da je ključno pitanje mogućnost preglasavanje na zasjedanju članova odbora.

“Da bismo ga osporili i vratili na doradu potrebno je da imamo većinu. Ta većina će zavisiti od stava prije svega poslanika SNSD-a. Očekujem da će gospodin Igor Radojičić kao uticajan čovjek na društvenim mrežama pozdraviti prijedlog da se ovaj akt skine sa dnevnog reda, kao i kolega Adžić iz SNSD-a, i kolega Šukalo. Sada će biti ključno pitanje za određene pojedince u SNSD-u  da li će moći da donesu odluku koja je sigurno ispravna a koja će se možda kositi sa interesima njihove političke stranke”, navodi Borenović.

Članovi odbora od čijih će glasova zavisiti da li će novi Zakon o javnom redu i miru ići u dalju proceduru su:

Branislav Borenović (predsjednik odbora)

Poslanik

Stranka: PDP- Partija demokratskog progresa

Poslanički klub: Klub poslanika Partije demokratskog progresa

Odbor:

Odbor za finansije i budžet

Odbor za Evropske integracije i regionalnu saradnju

Adam Šukalo (zamjenik predsjednika)

Poslanik

Stranka: DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS

Poslanički klub: Klub poslanika DNS-Demokratski narodni savez-NS-SRS

Odbor:

Odbor za Evropske integracije i regionalnu saradnju

Odbor za finansije i budžet

Igor Radojičić

Poslanik

Stranka: Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik

Poslanički klub: Klub poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata

Odbor:

Odbor za Evropske integracije i regionalnu saradnju

Odbor za ustavna pitanja

Vukota Govedarica

Poslanik

Stranka: Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS

Poslanički klub: Klub poslanika SDS-SRS

Odbor:

Odbor za Evropske integracije i regionalnu saradnju

Komisija za izbor i imenovanje

Boris Jerinić

Poslanik

Stranka: Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS

Poslanički klub: Klub poslanika SDS-SRS

Odbor:

Odbor za pitanja djece, mladih i sporta

Odbor za Evropske integracije i regionalnu saradnju

Zoran Adžić

Poslanik

Stranka: Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik

Poslanički klub: Klub poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata

Odbor:

Odbor za bezbjednost

Odbor za Evropske integracije i regionalnu saradnju

Vanja Bajić

Poslanik

Stranka: Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik

Poslanički klub: Klub poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata

Odbor:

Odbor za pitanja djece, mladih i sporta

Odbor za Evropske integracije i regionalnu saradnju

I spoljni članovi:

Srđan Mazalica  - član Glavnog odbora SNSD

Neno Dobrijević (SDS)

autor: Frontal

Komentari
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog