Frontal Blog Challenge

Opšta pravila i odredbe

Frontal blog challenge je jedinstven projekat i prva specijalizovana obuka u Bosni i Hercegovini za blogere i oni koji to žele da postanu.

1.1. Opis i cilj projekta

Frontal blog challenge će omogućiti aktivistima iz nevladinog sektora, ličnostima iz javnog života Bosne i Hercegovine koji se bave društveno-odgovornim temama, studentima i neafirmisanim, malim, lokalnim online medijima da tokom višednevnih radionica i obuka nauče kako da efikasno građanski aktivizam i društveno odgovaran rad prenesu u svijet online medija i društvenih mreža.

Organizator je portal Frontal zajedno sa partnerima.

1.1.2. Naziv, vrijeme trajanja i mjesto organizovanja

Frontal blog challenge je zaštićeno ime u okviru portala Frontal. Projekat traje ukupno pet mjeseci, počevši od dana objave poziva za prijavu pa sve do zaključnog događaja uručenja certifikata polaznicima.

Prijave su otvorene od 08.09. – 29.09.2017 do 00:00h.

Odabrani učesnici biće obaviješteni u roku od 7 dana od dana zatvaranja poziva.

 

Kontakt e-mail: frontalblogchallenge@gmail.com

Kontakt telefon: +387 63 289 – 110 svaki radni dan od 08-16:00h


2. OPIS KONKURSA I USLOVI UČEŠĆA

2.1. Plan i program obuke

Frontal blog challenge je projekat koji će objediniti 1:1 učenje kroz interaktivne radionice i obuke sa predavačima te online učenje i praktični rad uz redovno obavljanje zadataka i aktivnosti na različitim online platformama i društvenim mrežama, a u skladu sa prethodnim dogovorom sa predavačima.

Planirana su dva trodnevna seminara polaznika sa predavačima, završno testiranje i praktičan rad. Za sve polaznike koji uspješno završe obuku, biće dodijeljeni certifikati.

2.1.2 Predavači

Tokom trajanja projekta, planirano je učešće poznatih predavača iz regije i blogera iz BiH.

Predavači zadržavaju pravo izmjene programa i manja odstupanja od istih tokom trajanja projekta, a ukoliko se za tim ukaže potreba.

Organizator zadržava pravo izmjene agende u rasporedu predavača.

Organizator zadržava pravo zamjene predavača drugim, sa jednako dobrim referencama i stepenom stručnosti a ukoliko se za to, iz opravdanih razloga, ukaže potreba.

2.1.3. Učesnici

Frontal blog challenge je jedinstven projekat koji je osmišljen u svrhu pružanja podrške društveno-odgovornim pojedincima, javnim ličnostima, aktivistima nevladinih organizacija, studentima fakulteta društvenih nauka te predstavnicima malih, lokalnih, online medija.

Projekat je namijenjen građanima i građankama sa područja Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju koji ispunjavaju navedene uslove poziva.

Učesnici mogu ali ne moraju da budu formalni članovi neke organizacije.

2.1.4 Uslovi za učešće

Poziv je otvoren za sve društveno-odgovorne pojedince sa ili bez iskustva u radu u NVO sektoru, predstavnike različitih organizacija, studente društvenih nauka, ličnosti iz javnog života, predstavnike malih, lokalnih, online medija ali i sve one koji su aktivni na društvenim mrežama, imaju ili bi voljeli da se bave blogom i blogovanjem.

Organizator zadržava pravo odabira učesnika.

Organizator nije dužan pismeno ili usmeno obrazložiti razloge odabira učesnika.

Organizator se obavezuje da će u roku od 7 dana po završetku konkursa obavijestiti odabrane učesnike putem e-maila i telefonskim putem.

Organizator se obavezuje da će putem e-maila obavijestiti i one koji nisu odabrani kao polaznici obuke.

Organizator će na osnovu priloženih informacija u aplikaciji odabrati polaznike.

2.1.5 Troškovi

Frontal blog challenge za učesnike pokriva troškove smještaja i hrane tokom dva seminara.

Učesnici su dužni sami obezbijediti tehnička sredstva za rad kao što su laptop i mobilni telefon.

Organizator ne pokriva dodatne troškove tokom trajanja obuke.

Organizator zadržava pravo izmjene agende i rasporeda spavanja polaznika, a u skladu sa trenutnim stanjem i raspoloživim smještajnim kapacitetom prostora u kom se obuka održava.

3. NAPOMENE

Prijavom na Frontal blog challenge učesnici prihvataju opšte uslove i odredbe ovog teksta.

 

Twitter
Anketa

Koju televiziju iz BiH najviše gledate?

Rezultati ankete
Blog