Frontal Blog Challenge

Kako vratiti dostojanstvo ,,zlatnim rukama" ?

Zanati su nekad bili održavani i prenošeni sa generacije na generaciju. To je bio porodični posao koji se obavezno nastavljao, a svaki zanatlija je uživao ugled i bio visoko cijenjen u društvu.

Danas gotovo da na prste jedne ruke možete nabrojati one koji se bave nekom vrstom zanata i koji odluče nastaviti porodični posao. Razlog zbog kojeg danas zanatstvo kod nas nije toliko atraktivan životni poziv je veoma jednostavan.

Generalno, rad kod nas je postao nepopularan, te se smatra da je to nešto ponižavajuće. Većina ljudi misli da samo glup čovjek radi i muči se, a da su pametni oni koji se lako i bez muke "snađu''. Cilj pojedinaca postao je da se živi na kredit, da se voze skupi, ali tuđi automobili, da se živi u iznajmljenom stanovima ili prosto rečeno da se živi od danas do sutra, po mogućnosti vječito na tuđi račun. 

Svakako da ne smijemo zanemariti i nezainteresovanost države da vrati zanatstvu zasluženo poštovanje i odgovarajuće mjesto u društvu. Pokrenuti razvoj privrede, podignuti uslove rada na viši nivo, motivisati mlade, informisati ih o važnosti zanata, pružiti im profesionalnu orijentaciju prilikom izbora zanimanja, donijeti dugoročnu i efikasnu strategiju koja je sprovodiva i koja će se sprovesti, samo su neke od smjernica koje nikog trenutno  ne zanimaju. 

S druge strane, zanatstvo u modernom kontekstu znači da mladi ljudi već po završetku školovanja mogu odmah relativno brzo da pronađu zaposlenje, a oglasi za posao svaki dan su puni konkursa u kojima se traže upravo radnici ovakvih profila. Ono danas predstavlja jednu od najboljih tržišnih šansi da mladi što brže postanu sami svoje gazde, umesto da čekaju da im drugi određuju i daju platu. Iako ih danas ima jako malo, dobar i kvalitetan zanatlija danas ima prepune ruke posla. On svoje stručno znanje i određene vještine nosi sa sobom, a to mu je ogromna poslovna prednost, jer nije fiksiran za neko mjesto, nego uvijek može da promijeni grad, pa čak i državu i da ode tamo gdje su mu uslovi za bavljenje svojim poslom povoljniji. 

Diploma i jezik  nisu takođe preduslov da dobri majstori svog zanata odu bilo gdje u svijet da rade, zarade i žive od svog zanata, za razliku od drugih zanimanja. Moderna ekonomija danas traži konkretna znanja i sposobnosti, diplome, same po sebi,  niti više nešto znače niti su na cijeni. Nikad nije bila aktuelnija ona izreka da vrijediš onoliko koliko rukama znaš da napraviš. Iako je svijet postao digitalan, neke stvari i dalje može da napravi samo čovjek. Oni koji rade svojim rukama, od hirurga, preko inženjera pa do zanatlija danas imaju kapitalnu prednost, svuda su traženi, jer im zanat nije ''prodavanje magle'' , već stvaranje nove vrijednosti.

 

Autor: Marijana Gvozden

 

#FrontalBlogChallenge

 

Povezane vijesti:

Šta je društvo bez trećeg decembra?

Lepe riječi

 

 

Blog