Intervju

Radoslav Gajanin, rektor Univeziteta u Banjoj Luci: Zajedno do boljeg Univerziteta!

Uložiću maksimalne napore da se svi studenti, nastavnici i ostali članovi naše akademske zajednice na Univerzitetu u Banjoj Luci osjećaju kao kod svoje kuće.

Kazao je ovo u intervju za portal ''Frontal'' Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjoj Luci.

''Samo zajedničkim naporima možemo unaprijediti rad i položaj Univerziteta u Republici Srpskoj, ali i u evropskim i svjetskim okvirima'', govori rektor Gajanin.

FRONTAL: Kako planirate podići kvalitet Univerziteta u Banjoj Luci i pojačati njegovu vidljivost na međunarodnom nivou? Da li postoji šansa da se i Univerzitet u Banjoj Luci nađe na čuvenoj Šangajskoj listi?

GAJANIN: Univerzitet u Banjoj Luci u proteklom periodu pokazuje napredak u najznačajnijim područjima istraživanja, inovacija, studiranja, međunarodne saradnje i realizacije projekata. Broj  naučnih radova nastavnika i saradnika Univerziteta u međunarodnim bazama podataka neprekidno raste. Moram Vas podsjetiti da je Univerzitet u proteklom periodu zabilježio napredak od 1.700 mjesta na Vebometriksovoj listi. Riječ je o listi koja je pokazatelj internet vidljivosti, prisutnosti, otvorenosti i citiranosti Univerziteta širom svijeta.

 

Isto tako, moram da naglasim da značajan segment u razvoju modernog Univerziteta predstavlja međunarodna saradnja koja je prepoznata kroz strateške dokumente na nivou Ministarstva prosvjete i kulture RS i Univerziteta u Banjoj Luci. U skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja RS, neophodno je sprovođenje niza aktivnosti na Univerzitetu, a sve sa ciljem poboljšanja kadrovskih i infrastrukturnih kapaciteta, povećanju mobilnosti studenata i osoblja, internacionalizaciji nastavnog i naučno-istraživačkog procesa i povećanju prepoznatljivosti Univerziteta, prije svega u regionalnoj i evropskoj, ali i svjetskoj akademskoj zajednici.

Kada govorimo o Šangajskoj listi, moram da naglasim da je jedan od osnovnih kriterijuma za pozicionaranje na istoj broj dobitnika Nobelove nagrade koji su studirali ili trenutno rade na određenom univerzitetu, broj objavljenih radova na SCI listi, citiranost radova, uticaj na nauku, uticaj na univerzitete u regionu i slično.

S ponosom Vam naglašavam da naše akademsko obajavljuje radove na SCI listi, radovi su citirani i daju veliki doprinos nauci. Univerzitet moramo povezati sa uglednim institutima i istraživačkim grupama, kako u regonu, tako i u Evropi.

FRONTAL.BA:  Svake godine se studentima starog programa daje rok za završavanje prvog ciklusa studija koji se ne ispošutuje i prolongira, pa tako imamo posljednju generaciju starog programa koja već studira više od 13 godina. Šta planirate uraditi po tom pitanju?

GAJANIN: Studenti koji studiraju po starom programu, studije su upisali u skladu sa tadašnjim pravilima i uslovima, propisanim tadašnjim Zakonom o Univerzitetu i ne mogu im se naknadno novim Zakonom nametati nova pravila i novi uslovi. Smatram da će studenti koji studiraju po starom planu uspješno okončati svoje studije u Zakonom predviđenom roku. Ukoliko to ne urade, imaće mogućnost da pređu na odgovarajuće studijske programe po novom planu i programu, a prema Zakonu o visokom obrazovanju, svakako uz obavezno polaganje razlike predmeta. Kao rektor i profesor ne mogu da natjeram nekog da uči, ali moram ovdje da naglasim osnovne postulate kojih se studenti trebaju pridržavati. Visoko obrazovanje zahtijeva konstantan rad, trud, požrtvovanost i posvećenost nauci. Ukoliko student ispuni sve navedeno će uspješno okončati svoje studije i postati dio akademske zajednice.

FRONTAL: Krajem prošle godine imali smo kako su je mnogi nazvali „veliku studentsku bunu“. Koji su to sljedeći koraci ka rješavanju studentskih zahtjeva i hoćete li nastaviti sa rješavanjem slučaja „afere Balaban“? Dokle je uopšte stigao taj slučaj?

GAJANIN:  Od novembra 2017. godine, kada sam od strane Senata imenovan za v.d. rektora Univerziteta uspješno sam sarađivao sa predstavnicima studenata u realizaciji njihovih zahtjeva. Naravno, nisam samo ja radio na realizaciji tih zahtjeva. S ponosom mogu reći da je rektorski tim sa mnom na čelu požrtvovano radio kako bismo riješili probleme.  Tako su pokrenute konkursne procedure za prijem asistenata na svim fakultetima. Univerzitet i Senat će inistirati da u akademsku zajednicu uđu najbolji. Univerzitet će obezbijediti transparentno sprovođenje izbora saradnika i nastavnika i takođe će obezbijediti da primljeni kandidati kroz rad dokažu zaista da zaslužuju mjesto. Smatram da će zapošljavanjem najboljih pedeset asistenata Univerzitet u narednom periodu povećati kvalitet rada na svim poljima.

Saradnju sa studentima svakako treba unapređivati. Na poziciji rektora podržađu sve dobre ideje koje dolaze od strane studenata, a koje su realne i koje možemo ispoštovati. Moram naglasiti da je naročitu pažnju potrebno posvetiti redovnim studentima slabijeg imovinskog stanja, kao i studentima sa posebnim potrebama.

Univerzitet nije mjesto gdje je dozvoljeno nedolično ponašanje. Za sve one koji se budu ogriješili o pravila ponašanja u akademskoj zajednici postoji i odgovarajuća sankcija. Univerzitet vodi nekoliko procesa pred Etičkim odborom i Disciplinskom komisijom Univerziteta. Neki slučajevi su okončani, čak i sa prekidom ugovora o radu sa pojedinim članovima akademske zajednice. Kao rektor ne želim da utičem na objektivnost rada ovih radnih tijela Univerziteta. Svi slučajevi, pa i slučaj koji je pokrenut od strane dekana Tehnološkog fakulteta će biti okončani pred Disciplinskom komisijom u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima.

FRONTAL: Da li Univerzitet u Banjoj Luci ispunjava sve zahtjeve i norme koje podrazumijeva Bolonjska deklaracija i ima li Univerzitet sertifikat da je usklađen s bolonjskim prinicipima visokog obrazovanja?

GAJANIN: Univerzitet u Banjoj Luci je javna viskoškolska ustanova koja ima akreditaciju za izvođenje nastavnog procesa u skladu sa bolonjskom deklaracijom. Upravljanje kvalitetom je značajan segment aktivnosti Sektora za kvalitet. Pored reakreditacije Univerziteta na kojoj aktivno radimo, u toku je akreditacija i 16 studijskih programa sa svih naših fakulteta. Cijelokupan nastavni proces se provodi u skladu sa Bolonjskim procesom. Našim svakodnevnim radom i zalaganjem siguran sam da stičemo još kvalitetniju visokoškolsku ustanovu.

FRONTAL: Koji su to konkretni planovi koje namjeravate realizovati u Vašem mandatu?

GAJANIN: Nastojaću da se izgradi puno povjerenje među svim pojedincima koji učestvuju u rukovođenju Univerzitetom, odnosno organizacionim jedinicama. U fokusu mog rada su studenti i studiranje, naučno – istraživački rad, transfer tehnologija, saradnja sa privredom, međunarodna saradnja, ali i sve ono što će poboljšati uslove studiranja i studentskog standarda. Osnovni zadatak je prilagođavanje studija potrebama tržišta rada. Smatram da je neophodno raditi na racionalizaciji studija prvog i drugog ciklusa. Moramo pokrenuti i studije trećeg ciklusa na fakultetima gdje se isti trenutno ne izvode. Kroz aktivnosti rektorskog kolegijuma zalagaću se za veći subjektivitet i samostalnost u radu članica Univerziteta, kao i za samostalnost i konkurentniju odgovornost rukovodilaca istih. Takođe, najbolji će biti nagrađeni za svoj rad. Na listi visoko pozicionarnih ciljeva su i kapitalne investicije, a kojim bi se riješili problemi smještaja pojedinih fakulteta. Jedan od prioriteta u radu je stvaranje Univerziteta od kojeg će privredni subjekti u svakom momentu moći da dobiju stručnu podršku.

 

Autor: Danka Savić

Twitter
Anketa

Za koga ćete navijati u baražu za Evropsko prvenstvo u fudbalu: BiH ili Ukrajinu?

Rezultati ankete
Blog