Društvo

JATOLOG - digitalna pismenost 21. vijeka

Ljudi u društvu koriste jezik kako bi njime ispoljili svoju kulturu i na taj način izrazili svoj pogled na svijet. Opšti kulturni potencijal neke osobe iskazuje se kroz pravilnu upotrebu jezika, a aplikacija JATOLOG je kreirana u svrhu jačanja i očuvanja jezičke vrijednosti kroz digitalnu pismenost 21. vijeka.

Aplikacija je osmišljena sa ciljem da ukaže na pravilnu upotrebu srpskog jezika, te da podigne svijest građana o potrebi zaštite nacionalnog jezika i matičnog pisma.

Aplikaciju su izradili studenti završnih godina Eletrotehničkog fakulteta i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru LANACO studentske prakse, a pod mentorstvom IT stručnjaka ove kompanije I Udruženja lektora Republike Srpske.

Aplikacija je potpuno besplatna, a dostupna je svim korisnicima Android uređaja. 

Promocija aplikacije će se održati 13.6.2018. godine sa početkom u 10:00 časova, u Muzičkom paviljonu u parku Petar Kočić u Banjoj Luci.


Frontal

 

 

 

Blog