Frontal Blog Challenge

Opšta pravila i odredbe

Frontal blog challenge je specijalizovana obuka za blogere i za sve one koji to žele da postanu.

1.1. Opis i cilj projekta

Frontal blog challenge je jedinstven projekat koji je osmišljen u svrhu pružanja podrške društveno-odgovornim pojedincima, javnim ličnostima, aktivistima nevladinih organizacija, studentima fakulteta društvenih nauka te predstavnicima malih, lokalnih, online medija.

Projekat je namijenjen građanima  Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju navedene uslove poziva.

Organizator je portal Frontal zajedno sa partnerima.

1.1.2. Naziv, vrijeme trajanja i mjesto organizovanja

Frontal blog challenge je zaštićeno ime u okviru portala Frontal. Projekat traje ukupno šest mjeseci, počevši od dana objave poziva za prijavu pa sve do zaključnog događaja uručenja certifikata polaznicima.

Prijave su otvorene od 01. 10. – 15.10.2018. 

Odabrani učesnici biće obaviješteni u roku od 7 dana od dana zatvaranja poziva.

Kontakt e-mail: frontalblogchallenge@gmail.com

Kontakt telefon: +387 63 289 – 104 svaki radni dan od 08-16:00h

2. OPIS KONKURSA I USLOVI UČEŠĆA

2.1. Plan i program obuke

Frontal blog challenge je projekat koji omogućava učenje kroz interaktivne radionice i obuke sa predavačima, i praktični rad uz redovno obavljanje zadataka i aktivnosti na različitim online platformama i društvenim mrežama, a u skladu sa prethodnim dogovorom sa predavačima.

Planirana su dva trodnevna seminara, jedan na Kozari a drugi na Jahorini. Svi polaznici koji uspješno završe obuku dobiće certifikati, a za najuspješnije su obezbjeđeni i  pokloni.

2.1.2 Predavači

Tokom trajanja projekta, planirano je učešće poznatih predavača iz regije i blogera iz BiH.

Predavači zadržavaju pravo izmjene programa i manja odstupanja od istih tokom trajanja projekta, a ukoliko se za tim ukaže potreba.

Organizator zadržava pravo izmjene agende u rasporedu predavača.

Organizator zadržava pravo zamjene predavača drugim, sa jednako dobrim referencama i stepenom stručnosti a ukoliko se za to, iz opravdanih razloga, ukaže potreba.

2.1.3 Uslovi za učešće

Poziv je otvoren za sve društveno-odgovorne pojedince sa ili bez iskustva u radu u NVO sektoru, predstavnike različitih organizacija, studente društvenih nauka, ličnosti iz javnog života, predstavnike malih, lokalnih, online medija ali i sve one koji su aktivni na društvenim mrežama, imaju ili bi voljeli da se bave blogom i blogovanjem.

Organizator zadržava pravo odabira učesnika.

Organizator nije dužan pismeno ili usmeno obrazložiti razloge odabira učesnika.

Organizator se obavezuje da će u roku od 7 dana po završetku konkursa obavijestiti odabrane učesnike putem e-maila i telefonskim putem.

Organizator se obavezuje da će putem e-maila obavijestiti i one koji nisu odabrani kao polaznici obuke.

Organizator će na osnovu priloženih informacija u aplikaciji odabrati polaznike.

2.1.4 Troškovi

Frontal blog challenge pokriva troškove smještaja i hrane za učesnike tokom dva seminara.

Učesnici su dužni sami obezbijediti tehnička sredstva za rad (npr. laptop).

Organizator ne pokriva dodatne troškove tokom trajanja obuke.

Organizator zadržava pravo izmjene agende i rasporeda spavanja polaznika, a u skladu sa trenutnim stanjem i raspoloživim smještajnim kapacitetom prostora u kom se obuka održava.

3. NAPOMENE

Prijavom na Frontal blog challenge učesnici prihvataju opšte uslove i odredbe ovog teksta.

 


 

 

 

 

Blog