Intervju

Đemal Memagić: Olovo je danas moderan, otvoren i multietničan grad!

Đemal Memagić, jedan od rijetkih načelnika u BiH koji svoja lična sredstva izdvaja za stipendiranje najboljih učenika u svojoj lokalnoj zajednici, u intervjuu za Frontal govori o postignutim rezultatima od kada je na čelu opštine Olovo, potencijalima i razvoju opštine.

FRONTAL: Gospodine Memagić, da li ste zadovoljni postignutim od kada ste na čelu opštine Olovo?

MEMAGIĆ: Opština Olovo postaje prepoznatljiva kao moderno-urbana Opština sa mnogo prosperiteta, multietičnosti, otvorenosti za sve građane, što je možda i najbitnije transparentnošću svih mojih poslova. Ono što smatram najbitnijim, uspjeli smo naše Olovo predstaviti u jednom pozitivnijem smislu, izmijenili smo sliku o Olovu, u svakom sektoru smo imali pozitivna kretanja, od privrede do kulture, sporta, obrazovanja, te zaštite prirodnog i kulturnog naslieđa. Svjedoci smo uspješno ukljonjenih tragova rata i ruševina, svjedoci smo takođe neviđene obnove i preporođenosti, nakon nimalo lahkih godina prepunih brojnih i raznih obrta i iskušenja. Imajući u vidu sve navedeno, sa zadovoljstvom mogu reći da sam i više nego zadovoljan, no moje djelovanje tu ne prestaje, nego mi daje motivaciju za daljnjom implementacijom projekata koji će svakako doprinijeti snažnoj urbanizaciji grada.

FRONTAL: Koji su to izazovi i poteškoće sa kojima se najviše susrećete u svom radu?

MEMAGIĆ: Trudim se biti pravedan i kompetentan, jer sam, moram istaći, jedan od boljih poznavalaca problema i izazova na području općine Olovo. Program mog rada veoma je složen, ozbiljan, ali  izvodljiv i realan. Najveći problem koji sam zatekao svojim dolaskom bila je loša infrastruktura i adminstrativni dio koji sam u vrlo kratkom vremenu uozbiljio i stvorio tim mladih ljudi sa kojima zajednički prevazilazim sve izazove jer na svima nama je odgovornost u provođenju zadanih nam ciljeva, a bez aktivnog uključivanja svih sudionika neće biti moguće stvoriti pretpostavke za boljitak.

FRONTAL: U svijetu je trend razvoja malih nerazvijenih lokalnih zajednica. Koji su glavni razlozi zbog čega opština Olovo spada upravo u takve?

MEMAGIĆ: Lokalnim vlastima u Bosni i Hercegovini među kojima je i Opština Olovo nedostaju kapaciteti da budu pokretači razvoja, dok oskudna finansijska sredstva, neefikasan proces decentralizacije i odsustvo jasnih političkih okvira na višim nivoima vlasti (kantonalnim, entitetskim i državnom) dodatno otežavaju proces lokalnog razvoja. Opštinama nedostaju kapaciteti da pretvore svoje strateške prioritete u provodive akcije, da stvore mreže ostvarivih projekata, da privuku finansijska sredstva izvana i da upravljaju lokalnim razvojem u partnerstvu sa privatnim sektorom i lokalnim zajednicama. Svi ovi faktori ometaju uspješnu realizaciju lokalnih strategija i ograničavaju rezultate socio-ekonomskog razvoja.

FRONTAL: Da li ste zadovoljni podrškom koju dobijate sa entitetskog nivoa za razvojne projekte na nivou vaše lokalne zajednice? Koji su to značajni projekti koji su realizovani u opštini Olovo?

MEMAGIĆ: Moje aktivnosti kao Opštinskog načelnika odvijale su se u skladu sa zakonskim i drugim nadležnostima izvršne vlasti u Opštini, zadacima proizašlih iz viših institucija vlasti, iz niza incijativa privrednih i drugih subjekata, iz uočenih problema i pojava u raznim oblastima djelovanja lokalne zajednice, kao i pitanja proizašlih iz preuzetih oblasti u oblasti reformi i po sporazumima sa međunarodnim i nevladinim organizacijama. Posmatrajući mandat koji je iza mene, kao i status uspješnog privrednika, odnos prema poslu i građanima, stalne aktivnosti, sve ono što smo uspjeli uraditi, što planiramo raditi, koji potencijal imamo mogu reći da sam opravdano zadovoljan finansijskom i moralnom podrškom sa entiteskog nivoa od strane federalnih i kantonalnih institucija, susjednih Opština kao i različitih nevladinih organizacija. Uzimajući u obzir da je Bosna i Hercegovina, po svom političkom uređenju, jedna od najkomplikovanijih država u svijetu, te da je praćenje javnih politika u bilo kojoj oblasti izazov, kako za nevladine organizacije i javne institucije, tako i za lokalnu zajednicu,  nastojimo doprinijeti transparentnijim procedurama izdvajanja i trošenja sredstava iz javnih budžeta. Kada su u pitanju projekti, sve ono što je do sada urađeno za mene je od izuzetnog značaja, jer na meni je odgovornost i obećanje koje sam dao  svojim sugrađanima. Osnovna programska opredjeljenja u proteklom periodu i kapitalni projekti u funkciji bržeg razvoja su sljedeći: 

- Vodovod i kanalizacija u suradnji sa Programom ujedinjenih naroda za ravoj,

- Javna rasvjeta po okolnim mjesnim zajednicama

- Asfaltiranje lokalnih puteva i gradskog jezgra

- Gradska česma Sebilj u suradnji sa ambasadom Republike Bugarske,

- Izgradnja sportke dvorane i otvaranje društvenog centra u sklopu iste,

- Izgradnja gradske tržnice,

- Izgradnja I faze modernog odmarališta ''Zeleni vir'',

- Izgradnja i uređenje nove zgrade suda u centru grada,

- Proširenje smještajnih kapaciteta JZU BRC ''Aquaterm'', 

- Rudnik olova britanske grupacije MINECO, te niz drugih projekata.

Ono što želim dodatno istaknuti jesu sredstva koja su idzvojena za građane po neposrednim osnovama:

- Za boračke popuacije 300 hiljada KM

- Raseljena lica 15. 000 KM

- Majke porodilje 22.000 KM

- Džačke karte 30. 000 KM

- Za stipendije namijenjene mladim osobama izdvojeno je 107.000 KM, od čega je 35.000 KM iz mojih ličnih sredstava.

Samo tako široko postavljena, programski orijentisana i odgovorna provođena aktivnost mogla je ostvariti dobre rezultate rada izvršne vlasti i razvoja lokalne zajednice. 

FRONTAL: U skladu sa relevantnim statističkim pokazateljima, turizam je u BiH privredna grana sa velikim potencijalom. Vidite li u tom smislu šansu za opštinu Olovo, i koji su to turistički potencijali koji mogu dovesti do razvoja i poboljšanja stanja u toj opštini?

MEMAGIĆ: Opština Olovo se razvijala kao industrijski grad prije svega na bazi razvoja drvno-prerađivačke i tekstilne indsutrije. Tranzitna pozicija i blizina Sarajevu pozitivno su uticala na razvoj Olova. Značajan momenat za strateško opredjeljenje Opštine je korištenje prirodnih vodenih potencijala u funkciji izgradnje i postavljanja mini hidrocentrala. Radi se o seriji projekata u cilju aktiviranja i iskorištavanja postojećih potencijala za proizvodnju električne energije.

Pri tome su općine kao što je Olovo sa velikim bogatstvo vodenih kapaciteta izuzetno atraktivne za potencijalne investitore. Fokus stavljam na turistički razvoj kopmleksa JZU BRC ''Aquaterm'', gdje je osnovu izraženih potreba opštine Olovo i sporazuma postignutog između opštine (načelnika Opštine) i Agencije za ekonomski razvoj regije Sarajevo SERDA, provedena je tenderska procedura i izabran Ekonomski institut za najpovoljnijeg ponuđača u izradi projekta Razvoj banjskog turizma na području opštine Olovo. U skladu sa projektnim zadatkom koji je poslužio kao podloga za raspisivanje tendera, Ekonomski institut formirao je tim eksperata iz oblasti turizma, marketinga, finansija i prava koji su koristeći naučne metode: analizu, sintezu, komparaciju i istraživanje na terenu pristupili izradi pomenute Strategije. Cilj ovako koncipiranog projekta je da se na temelju objektivne analize i procjene postojećih resursnih i ljudskih potencijala predlože mogući pravci razvoja, objektivno ocijene njihove prednosti i nedostaci i prezentiraju savremena dostignuća u oblasti razvoja banjskog, zdravstvenog, i ostalih oblika turizma za koje opština Olovo posjeduje odgovarajuće pretpostavke. U predlaganju gore navedenog, temeljem usvojenih opredjeljenja i objektivnog stanja, okosnicu budućeg razvoja činiće upravo termalni kapaciteti koji su najznačajniji resurs za razvoj turističke i zdravstvene ponude. 

FRONTAL: Koje su osnovne prepreke punom razvoju potencijala koje opština Olovo ima? 

MEMAGIĆ: Među osnovnim preprekama koje stoje na putu dinamičnog razvoja Opštine Olovo nalazi se niz faktora, za koje smatram da nas neće pokolebati u daljnim aktivnostima kao što se to i do sada pokazalo. Međutim, neosporivo je da su to na prvom mjestu, prije svega je neadekvatno korištenje pojedinih privrednih resursa, neprilagođenost korištenja resursa potrebama lokalne zajednice, nizak stepen iskorištenosti potencijala u nekim vrstama prirodnih resursa, nizak stepen prerade drvne mase, nerazvijenost tehničke infrastrukture, putnih i željezničkih saobraćajnica, a takođe u značajnoj mjeri i elektroenergetske infrastrukture, nedeminirano područje.

FRONTAL: Demografska slika u čitavoj BiH je sve gora, gdje na žalost ni Olovo nije izuzetak. Šta opština na čijem ste čelu poduzima u pravcu otvaranja ka mladim ljudima i stvaranju uslova za njihov puni angažman u okviru vaše lokalne zajednice?

MEMAGIĆ: Primarni zadatak Opštine Olovo je stvaranje kvalitetnih uslova za život građana, pa tako i mladih ljudi, kao i očuvanje životne sredine. Dostavljanje prijedloga projekata u suradnji sa fondacijom Mozaik i u sklopu tog projekta osnovana je omladinska banka. U sklopu projketa jačanje uloga mjesne zajednice u BiH u sklopu start up projekta gdje su dva projekta iz opštine osvojila drugo i treće mjesto.

Evidentno je da su našoj državi potrebni obrazovani mladi ljudi koji će postati odgovorni građani i shodno tome na sebe preuzeti odgovornost za brigu o sredini u kojoj žive. U suradnji sa fondacijom Mozaik, u sklopu čega je osnovana Omladinska banka, zatim Razvojni program Ujedinjenih nacija ( UNDP) u sklopu čega je osnovan Društveni centar, kao i projekat ‘’Jačanje uloga mjesnih zajednica u BiH’’ doprinijeli su aktivnom učešću mladih ljudi u dostavljanju i realizaciji projekata od kojih su neki ostvarili zavidne rezultate. Rekonstrukcija centralnog Doma kulture uz prateću opremu gdje su predviđene sportske aktivnosti, kulturne i društvne također, različite radionice i seminari, te medijsko oglašavanje također su jedan od preduslova za razvoj, puni angažman mladih i mogućnost da iskažu svoju kreativnost i potencijale kroz razne vidove društvenog života.


 

Autor: Danka Savić
 
Twitter
Anketa

Ocjenama od 1 do 5, kao u školi, ocijenite kvalitet filma

Rezultati ankete
Blog