Izgubljeni u tranziciji

Bosanski Petrovac – důkaz, že to může být, když je to požadováno

Bosanski Petrovac je příkladem toho, že sociálně-politické prostředí v Bosně a Hercegovině může být náležitě zodpovědné vůči své místní komunitě a pracovat v zájmu svých občanů. Je zřejmé, že v této místní komunitě byla politika, která byla obecně spuštěna za posledních dvacet let, nějak podařilo dostat se na hranice své obce.


Přestože je to jako ostatní menší obce a Bosanski Petrovac, samozřejmě zažívá skutečný demografický šok, je důležité zdůraznit, že proces návratu vysídlených a uprchlíků z této obce, ať už kdekoli jinde, probíhá a stále probíhá způsobem, který může být pouze příkladem celé Bosny a Hercegoviny. Zatím se do oblasti Bosanski Petrovac vrátilo asi 6000 Srbů, které v současné době tvoří 54% obyvatelstva a více než 2000 Bosňáků, z nichž 43% je v městě Bosanski Petrovac.

To, že tato obec jde dobře, svědčí i skutečností, že z celkového počtu zaměstnanců na území obce (1265) je pouze 265 zaměstnaných ve veřejných společnostech a v soukromém sektoru pracuje dokonce 1000, což je velmi vzácný vztah, pokud se jedná o nezaměstnané a malé obce v Bosně a Hercegovině. Několik let se tato místní komunita setkala s opravdovým malým znovuzrozením, od rekonstrukce a výstavby silnic, instalace veřejného osvětlení, instalace kanalizační sítě... a výstavby infrastruktury byly doprovázeny investicemi, takže jeho závody byly zahájeny několika úspěšnými domácími podnikateli. Turistické zdroje začaly být využívány a loňský rok lyžařské středisko začalo pracovat na ostrově Ostrelj, asi deset kilometrů od města Bosanski Petrovac. Problémy samozřejmě existují v této obci, ale jsou primárně způsobeny nezodpovědným postojem vyšší úrovně vlády vůči této místní komunitě.

V oblasti kultury dochází k pozitivnímu posunu a to je nedávné založení Mládežnické organizace, stejně jako řada akcí organizovaných veřejnou institucí "Centrum pro kulturu a vzdělávání", v jejímž rámci funguje kulturní centrum, Pamětní muzeum Jovan Bijelić.


("Centrum pro kulturu a vzdělávání" Bosanski Petrovac)

"Tato veřejná instituce organizuje všechny události týkající se Unsko - kantonu Sana a obce Bosanski Petrovac (Den města, Den státnosti, Den nezávislosti, Den povstání proti fašismu apod.), a provádí veškeré činnosti v oblasti divadla, filmu, muzejní aktivity, neformální vzdělávání," říká ředitelka kulturního centra Bosanski Petrovac, Slobodanka Kerkez.

Mnohem více nadšení, ale také spokojenost s podporou místních orgánů vyjádřil náš další partner Tomica Grbić, významný sportovec klubu zápasů Grmeč.


(Tomica Grbić)

"V posledních 2 letech se počet dětí neustále pohybuje mezi 50 a 60, což je pro naše Petrovicovy podmínky a víc než vynikající", neskrývá jeho potěšení Grbić a zdůrazňuje, že "Grmeč" je jediný zápasový klub v Bosně a Hercegovině, který pracuje s dívkami. Financování klubů se uskutečňuje prostřednictvím Sportovní svazy Bosanski Petrovac, kde je většina peněz věnována z obecní úrovně a druhá menší z kantonu. Peníze vždy chybí, protože jsme chudá obec, "říká tento sportovní nadšenec, věřící, že by stát měl hrát klíčovou roli při řešení rozvoje sportu.

Doufáme, že pozitívní energie z Bosanského Petrovacu se v Bosně a Hercegovině postupně rozšiřuje, čímž se rozebírá vše, což po dlouhá léta rozptýlí lidi z této krásné země.


 

 

Frontal

 

Blog