Izgubljeni u tranziciji

Přírodní a historické poklady ztracené v lesích Kladanj

Kladanj, město a obec ve východní části Federace Bosny a Hercegoviny, se nachází na půli cesty mezi Sarajevem a Tuzlami na úpatí hory Konjuh a na břehu řeky Drinjača.


A zatímco dnes "Konjuh horou, vítr bzučí", zdá se, že jen vítr zanechal dosah přechodových proudů, které překročily toto malé a nerozvinuté místní společenství a jeho přírodní krásu po více než dvě desetiletí.

"Devojačka" a "Bebravská jeskyně", slavné "Pánské vody", vločky, slunečnice, ale také třepotáčky, kozy a hnědý medvěd jsou skutečným bohatstvím obce Kladanj. 

O „léčení a zázraky“ Kladanjske „Pánské vody“, prvním záznamem byla osmanská cestovní spisovatelka Evliya Celebi jako "zdroj mládí" v 17. století. Voda má pozitivní vliv na snížení krevního tlaku a krevního cukru, zlepšuje cirkulaci a posiluje vitalitu organismu -  potvrzují vědecké výzkumy provedené v šedesátých letech v tehdejší SFRJ. 

Dnešní komplex "Pánská Voda", který vedle hotelu obsahuje bungalovy, lovecké domy, lyžařské tratě, fotbalové hřiště, basketbal, volejbal a házenou, a kromě toho jsou léčebné lázně v úpadku. V polovině srpna letošního roku již po šesté se snažil jeho prodej s neustálým snižováním cen.

Na druhou stranu, oblast JP "Chráněná krajina Konjuh", se všemi jejími bohatstvím a rarity, které ji pokrývají, se potýká s obtížemi času. Nekontrolované a neplánované kácení stromů již způsobilo určité škody, zatímco místní společenství se snaží zachovat a zpřístupnit návštěvníkům přírodní krásy této oblasti.

Kromě těchto opravdu vzácných přírodních dárků, je prostředí Kladnja vzduchu lázně, zatímco flóra a fauna představují skutečný malý ráj na zemi. Cestovní ruch jako takový a kromě všeho v Kladanji je stále odvětvím hospodářství, jehož potenciál se rozrostl na netransparentní Kladanjské lesy.

Hora Konjuh je bohatá na velké množství magnezitové rudy, která začala být využívána v 70. letech minulého století. Důl byl uzavřen v roce 1992 kvůli válce a byl znovu zahájen o 22 let později.

Co je v této obci, je nadšení jednotlivců, kteří odolávají obtížím. Takovým příkladem je příběh tajemníka Bike Clubu Kladanj Mirza Mezetović. Klub byl založen v roce 2013, ale ve velmi krátkém čase se podařilo dosáhnout významných výsledků v horských kolech v Premier League v Bosně a Hercegovině. 


(Mirza Mezetović)

"Největšími výzvy a problémy jsou nedostatek odborných pracovníků a mladí lidé, kteří by se rádi zabývali tímto druhem práce a finančními zdroji," říká Mezetović a dodává, že ačkoli "klub má bezvýhradně podporu místních úřadů, nestačí to na tuto úroveň konkurence".

Náš druhý účastník, prezident sdružení Kruh mládeže Kladanj, Ernada Avdibegović, byl mnohem jasnější a přesnější, když se setkal s problémem, který se setkávají mladí lidé v Kladanji. V tomto smyslu překážky zahrnují mimo jiné "dopad politiky zaměstnanosti jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru", kde "aktivní a cenní mladí lidé musí opustit Kladanj, protože pokud nejsou podobní, nemají příležitost dokázat sebe sama". 


(Ernada Avdibegović)

Rozhovor s Ernádem Avdibegovićem potvrzuje to, co se většina mladých lidí v Bosně a Hercegovině setká bez ohledu na místní komunitu. Politizace, nedbalost a neuznání toho, co by mělo být považováno za prioritu v rozvojových směrech a procesech, je společným obsahem dnešní reality, ve které žijeme. Zdá se, že Kladanj není výjimkou.


 

 

Frontal

 

 

 

Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog