Izgubljeni u tranziciji

Přírodní a historické poklady ztracené v lesích Kladanj

Kladanj, město a obec ve východní části Federace Bosny a Hercegoviny, se nachází na půli cesty mezi Sarajevem a Tuzlami na úpatí hory Konjuh a na břehu řeky Drinjača.


A zatímco dnes "Konjuh horou, vítr bzučí", zdá se, že jen vítr zanechal dosah přechodových proudů, které překročily toto malé a nerozvinuté místní společenství a jeho přírodní krásu po více než dvě desetiletí.

"Devojačka" a "Bebravská jeskyně", slavné "Pánské vody", vločky, slunečnice, ale také třepotáčky, kozy a hnědý medvěd jsou skutečným bohatstvím obce Kladanj. 

O „léčení a zázraky“ Kladanjske „Pánské vody“, prvním záznamem byla osmanská cestovní spisovatelka Evliya Celebi jako "zdroj mládí" v 17. století. Voda má pozitivní vliv na snížení krevního tlaku a krevního cukru, zlepšuje cirkulaci a posiluje vitalitu organismu -  potvrzují vědecké výzkumy provedené v šedesátých letech v tehdejší SFRJ. 

Dnešní komplex "Pánská Voda", který vedle hotelu obsahuje bungalovy, lovecké domy, lyžařské tratě, fotbalové hřiště, basketbal, volejbal a házenou, a kromě toho jsou léčebné lázně v úpadku. V polovině srpna letošního roku již po šesté se snažil jeho prodej s neustálým snižováním cen.

Na druhou stranu, oblast JP "Chráněná krajina Konjuh", se všemi jejími bohatstvím a rarity, které ji pokrývají, se potýká s obtížemi času. Nekontrolované a neplánované kácení stromů již způsobilo určité škody, zatímco místní společenství se snaží zachovat a zpřístupnit návštěvníkům přírodní krásy této oblasti.

Kromě těchto opravdu vzácných přírodních dárků, je prostředí Kladnja vzduchu lázně, zatímco flóra a fauna představují skutečný malý ráj na zemi. Cestovní ruch jako takový a kromě všeho v Kladanji je stále odvětvím hospodářství, jehož potenciál se rozrostl na netransparentní Kladanjské lesy.

Hora Konjuh je bohatá na velké množství magnezitové rudy, která začala být využívána v 70. letech minulého století. Důl byl uzavřen v roce 1992 kvůli válce a byl znovu zahájen o 22 let později.

Co je v této obci, je nadšení jednotlivců, kteří odolávají obtížím. Takovým příkladem je příběh tajemníka Bike Clubu Kladanj Mirza Mezetović. Klub byl založen v roce 2013, ale ve velmi krátkém čase se podařilo dosáhnout významných výsledků v horských kolech v Premier League v Bosně a Hercegovině. 


(Mirza Mezetović)

"Největšími výzvy a problémy jsou nedostatek odborných pracovníků a mladí lidé, kteří by se rádi zabývali tímto druhem práce a finančními zdroji," říká Mezetović a dodává, že ačkoli "klub má bezvýhradně podporu místních úřadů, nestačí to na tuto úroveň konkurence".

Náš druhý účastník, prezident sdružení Kruh mládeže Kladanj, Ernada Avdibegović, byl mnohem jasnější a přesnější, když se setkal s problémem, který se setkávají mladí lidé v Kladanji. V tomto smyslu překážky zahrnují mimo jiné "dopad politiky zaměstnanosti jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru", kde "aktivní a cenní mladí lidé musí opustit Kladanj, protože pokud nejsou podobní, nemají příležitost dokázat sebe sama". 


(Ernada Avdibegović)

Rozhovor s Ernádem Avdibegovićem potvrzuje to, co se většina mladých lidí v Bosně a Hercegovině setká bez ohledu na místní komunitu. Politizace, nedbalost a neuznání toho, co by mělo být považováno za prioritu v rozvojových směrech a procesech, je společným obsahem dnešní reality, ve které žijeme. Zdá se, že Kladanj není výjimkou.


 

 

Frontal

 

 

 

Twitter
Anketa

Koliko je iskrena podrška Aleksandra Vučića Republici Srpskoj?

Rezultati ankete
Blog