Frontal Blog Challenge

Izvini, ali nemoj me levatiti. To je moje pravo na reklamaciju!

Admir je otišao do radnje gdje se prodaju mobilni telefoni XY. Raspitivao se za mobilni telefon koji bi kupio svom sinu kao nagradu za dobre ocjene u školi. Prodavac mu je ponudio mobilni telefon TT po cijeni od 200,00 KM. Rekao mu je da je to dobar telefon, dobrih karakteristika, da je dobra potražnja za tim telefonom kao i da ima garanciju od godinu dana.


Admir je kupio taj mobilni telefon, dobio fiskalni račun kao i garanciju. Sin njegov se obradovao poklonu. Dijete se sa telefonom igralo cijeli dan dok je bilo baterije. Kada se baterija potrošila, stavili su telefon da se puni. Kad je Admir vidio da se telefon napunio, uhvatio je za mobilni aparat i kablo od punjača da isti odvoji od mobitela. U tom trenutku desilo se nesšto nevjerovatno. Iako je lagano izvukao kablo od punjača iz mobilnog telefona, isčupao se odnosno odvjio se dio donjeg djela mobitela gdje se priključuje kablo za punjenje. Šokiran i u nevjerici šta se desilo, Admir se odmah uputio do prodajnog mjesta da izvrši reklamaciju.  

Radnik mu je rekao da mora donijeti orginalno pakovanje kao i fiskalni račun kako bi isti mogao reklamirati. Vratio se on kući, uzeo sve što treba i vratio se nazad. U radnji ga je dočekao vlasnik radnje koji mu saopštava da on kao trgovac ne podliježe nikakvoj obavezi uvažavanja reklamacije. Kaže kako to nije njegov problem, da on ne može snositi odgovornost za to i dao mu ime ovlaštenog servisa i da sam odnese na popravak o svom trošku uz opasku kako je to jeftin i nekvalitetan mobitel i kao šta je očekivao od tog telefona.

Admir je ljut i isfrustriran otišao kući. Nije mogao vjerovati šta se sve desilo. Međutim, Admir se nije mogao pomiriti sa činjenicom da trgovac nije odgovoran za kvar telefona, koji nije bio skrivljen od strane Admira, već je to neka fabrička greška. Počeo je da čita po internetu i da traži koja su njegova prava. Tad je naletio na nešto. Pronašao je da u BiH ima Ombudsman za zaštitu potrošača. Nazvao je broj koji je pronašao. Ljubazna gospođa se javila sa druge strane i saslušala šta je Admirov problem.

Rekla mu je da uslika mobilni telefon, račun i garanciju kao i da pismeno napiše sve što se desilo i to sve da pošalje ili poštom ili e-mailom uz napomenu da se to neće rješiti za dan ili dva jer ima procedura koja se mora ispoštovati i da će vjerovatno trajati par dana.

Otprilike nakon petnaestak dana, Admir dobija telefonski poziv da se javi u radnju prodaje mobilnih telefon, da ponese stari telefon, pakovanje od telefona ako ima, fiskalni račun i garantni list.

Kada je došao u radnju, dočekao ga je nov telefon. Vlasnik radnje se izvinjavao Admiru i rekao mu je da nije bio upoznat da on kao trgovac podlježe odgvornosti za materijalni nedostatak proizvoda, da se informisao o tome. Pošto je on dobar čovjek, ne želi da ima nezadovoljne mušterije već zadovoljne i zato mu daje nov telefon. Naravno, napomenuo je Admiru da to nema nikakve veze o dopisu koji je dobio i posjete federalnog inspektora. Napokon je Admir bio zadovoljan a njegov sin sretan zbog novog telefona.

Dragi potrošači, Zakon o zaštiti potošača Bosne i Hercegovino štiti pravo potrošača kod materijalnog nedostatka proizvoda, tako što vam daje pravo na sljedeće:

1. Potrošač treba da se javi u prodavnici – mjestu kupnje proizvoda i da usmeno ili pismeno iznese problem i da zatraži reklamaciju. Ukoliko trgovac to odbije, onda svakako treba pismeno da se obrati trgovcu i da reklamaciju pošalje poštom sa povratnicom. Ako trgovac  ne odgovori u roku od 8 dana ili opet odbije, onda se trebate javiti nadležnooj inspekciji ( Federalnoj inspekciji za teritoriju FBiH i Republičkoj inspekciji za teritoriji RS i Inspekciji Brčko disktrikta).

2. Obavezno morate imati račun za kupljeni proizvod. Zato uvijek tražite račun!

Koji su rokovi za reklamaciju proizvoda sa nedostatokom jer trgovac kaže da imam rok samo tri dana?

1. Ako je nedostatak vidljiv (tj. vajnsko oštećenje proizvoda  s tim da vi ne smijete biti krivci za to oštećenje) imate rok od 8 dana da podneste reklamaciju trgovcu u pisanoj formi od dana preuzimanja proizvoda.

2. Ako potrošač naknadno otkrije skriveni nedostatak (nešto što se ne vidi golim okom niti uobičajnim pregledom npr. iznenada prestane da radi zbog unutrašnjeg kvara) imate rok od dva mjeseca da podnesete reklamaciju trgovcu dok je opći rok 2 godine od dana uzimanja proizvoda. S tim da se ovaj rok ne odnosi na proizvod koji ima garanciju.

Trgovac ne prihvata odgovornost, ograđuje se i upućuje me da idem kod ovlaštenenog servisa o mom trošku!

1. Odgovornst za nedostatak je na trgovcu. Potrošač se obratio trgovcu a ne dobavljaču, proizvođaču ili serviseru. Trgovac je dužan da omogući podnošenje reklamacije ako je ne osporava.

2. Član 18. Zakona o zaštiti potrošača u BiH, propisao je da je trogvac po zahtjevu potrošača dužan da: zamjeni proizvod sa istovjetnim novim proizvodom ili da vrati novac i razumne troškove vraćanja proizvoda ili da ukloni nedostatak na proizvodu o svom vlastitom trošku.

3. Znači, trgovac je uvijek odgovoran za nedostatak na proizvodu ( s tim da vi ne smijete biti krivi za taj nedostatak) i mora postupiti kako je definisao Zakon ako ne osporava reklamaciju!

Tekst je nastao na osnovu istinitog događaja uz određenu izmjenu podataka i imena.

Izvori:

Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini

Ombudsman za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine.

 

Autor: Muhamed Hundur

#FrontalBlogChallenge

Tekst je objavljen u sklopu projekta Frontal Blog Challenge. Više informacija o Frontal Blog Challenge-u možete pronaći direktno na portalu Frontal, ali i na društvenim mrežama prateći zvanični hashtag projekta #FrontalBlogChallenge.

Projekat se realizuje uz podršku Ambasade SAD u BIH.

 

Povezane vijesti:

Vladimir Stanić – Najpoznatiji (ne)diplomirani inženjer na Balkanu

 
Blog