Tehnologija

Robo-učitelji pomažu autističnoj djeci

Akademska zajednica sa UAE Univerziteta dokazala je da robo-učitelji mogu obezbijediti visokotehnološke alate za podizanje nivoa pažnje kod autistične djece.

Istraživanje je rađeno na Univerzitetu Informacionih tehnologija u Dubaiju otkriveno je da korištenje vještačke inteligencije pomaže u razvoju djece, jer djeca obraćaju više pažnje na robote, nego na ljude. 

Otkrili su da djeca sa poremećajem iz autističnog spektra bolje reaguju na jednostavne instrukcije koje su davali roboti, dok je njihovo učenje otežano kada instrukcije uključuju ljudsku gestikulaciju i facijalnu ekspresiju. 

Univerzitetski istraživački tim je koristio specifičnu vrstu testiranja sa robotima, predstavljajući djeci različite osobine karaktera na ekranu, kao što je lice sa malim ušima, bez kose, velikim očima i malim nosem i ustima koje su procjenjivale njihovu reakciju. 

„Ako predstavite složeno ponašanje djetetu sa autizmom, neće ga prihvatiti i pokušaće da izbjegne kontakt očima“, kazao je dr Fady Al Najjar, asistent na univerzitetu.

„Ovo otežava njihovo učenje, pa smo pokušali da to rješimo uvođenjem robota sa ograničenim ponašanjem i fizičkom složenošću.“

„Naša je ideja da robot stupi u interakciju sa djetetom, dok doktor daje komande u pozadini. To nam omogućava da doktori ili učitelji kontrolisano prenose informacije djetetu“, dodao je dr Al Najjar.

Raspon pažnje je ključan za učenje. Autističnoj djeci je teško da se fokusiraju duži vremenski period, ali sa upotrebom uproštenih robotskih instrukcija, pažnja se povećava.

Univerzitet sada pokušava da izgradi vještačku inteligenciju koja će ostvariti interakciju između robota i djeteta, tako da mašina sama može da detektuje koje komande povećavaju pažnju i pozitivnu reakciju djeteta. 

U školama u Americi, učitelji su otkrili da roboti značajno pomažu djeci sa autizmom u boljem savladavanju tehničkih nauka, tehnologije, mašinstva i matematike. 

Profesori sa Univerziteta Sjeverna Karolina koriste Bee-Bot robote za interakciju sa djecom, zadajući im zadatke koje rješavaju u cilju kretanja po mreži do cilja. 

Sphero robot, bijela orbita, uči djecu o naučnim zakonima kretanja tako što putanja vodi kroz lavirint dok djeca dodaju težinu na kola kako bi povećali trenje.

Roboti pomažu djeci sa poremećajima iz autističnog spektra da ostvaruju kontakt očima i održavaju složeniju interakciju, suzdržavajući se od prenaglih reakcija kada su previše uznemireni. 

"U kombinaciji sa ljudskim terapeutima i učiteljima, roboti mogu da pomognu autističnoj djeci da ne budu izolovana i povučena, kao ni uskraćena od smijeha, plesanja i pjevanja“, kazala je Silvia Vianello, direktor inovacija Jain škole Globalnog menadžmenta iz Dubaija. 

Do 2030. godine Svjetski ekonomski forum očekuje da će ovakav vid edukacije biti jedna od osam glavnih aktivnosti koje će bilježiti najveći rast i uticaj. 

 

Izvor: The National 
 
Blog