Frontal Blog Challenge

Formalno i(ili) neformalno obrazovanje ?

Obrazovanje je jedan od temeljnih stubova na kojem počiva svako društvo, a na kraju i cijeli svijet. U ovom tekstu cu se dotaknuti jedne vrste obrazovanja koje postoji pored formalnog i informativnog obrazovanja a to je neformalno obrazovanje.

Šta je neformalno obrazovanje?

Ideja neformalnog obrazovanja nastaje u kasnim 1960-im godinama nakon Internacionalne konferencije u Williamsburgu a u užoj definiciji obuhvata sve one oblike usvajanja znanja i vještina koji nisu obavezni, koji ne obuhvaćaju formalne oblike obrazovanja i usvajanje zavisi od pojedinca. 

Šta neformalno obrazovanje podrazumijeva?

Neformalno obrazovanje podrazumijeva različite seminare, treninge, radionice, kampovi i razmjene, dugoročne razmjene volontera, zajedničke radove na projektima (timski rad), konferencije i predavanja. Također postoje dvije vrste programa neformalnog obrazovanja a to su programi obrazovanja (sticanje različitih znanja i vještina) i programi odgoja (učenje pravilnom ponašanju i pozitivnim društvenim vrijednostima). Postoje i specifični oblici neformalnog obrazovanja pod koje podrazumijevamo obuku na poslu, obrazovne treninge, online obrazovanje i sl.

Koje su karakteristike neformalnog obrazovanja ?

Na prvom mjestu je dobrovoljno sudjelovanje, lični  profesionalni razvoj kao i osnaživanje kroz učenje s grupom, rad u grupi i učenje od grupe. Program je baziran na potrebama društva i sudionika dok je proces učenja veoma važan. To sve ne može proći bez kvalifikovanih edukatora, jako fleksibilnih planova i programa prilagođenim u zavisnosti od područja interesovanja. Neformalno obrazovanje je utemeljeno na demokratskim vrijednostima ali i na podijeljenoj odgovornosti za rezultate učenja između voditelja i grupe.

Kako nam neformalno obrazovanje može pomoći, koje su prednosti i mogućnosti ?

Neformalno obrazovanje ima za cilj upoznati stavove mladih ljudi, slobodno i diskretno iznošenje stavova koji ostaju u toj grupi, osnaživanje liderskih osobina koje pojedinac koristi u svakodnevnom životu. Ta vrsta obrazovanja nas uvodi u demokratske procese i zakone a rad je baziran na poboljšanju položaja  mladih u društvu i povećanju mogućnosti za mlade. Kroz neformalno obrazovanje se promoviše aktivizam, zdravi životni stilovi kao i sticanje znanja i iskustava koje će sudionik da koristiti u svom daljnjem radu i životu.

Gdje mogu pronaći taj vid obrazovanje?

Ukoliko se želite uključiti u volontiranje i programe neformalnog obrazovanja najbolje je da se prvo raspitate o nevladinim organizacijama koje djeluju u vašoj lokalnoj sredini. Nevladine organizacije i Udruženja građana najčešće apliciraju na projekte i provode obuke na razne teme. Ukoliko ste srednjoškolac preporučio bih vam aktivnosti u Asocijaciji srednjoškolaca BiH i Mreži vijeća/savjeta vijeća učenika BiH. Također preporučio bih vam portale Hocu.ba i Mreza-mira.net na kojima možete da pronađete regionalne obuke, edukacije ali i stipendije.

Moje mišljenje je da je pored formalnog obrazovanja koje nam pruža temelj znanja, uvodi u kriterije i ocjenjivanje, potrebno i neformalno koje služi za nadogradnju postojećeg znanja tako da bih vam svakako preporučio volontiranje i učešće u takvim edukacijama.

Link izvornog teksta: https://hrcak.srce.hr › file


Autor: Sejo Ivković

#FrontalBlogChallenge

 

Tekst je objavljen u sklopu projekta Frontal Blog Challenge. Više informacija o Frontal Blog Challenge-u možete pronaći direktno na portalu Frontal, ali i na društvenim mrežama prateći zvanični hashtag projekta #FrontalBlogChallenge.

Projekat se realizuje uz podršku Ambasade SAD u BIH


Povezane vijesti:

Između straha i sigurnosti!?


 


Blog