Nauka

Osam srpskih naučnika na listi najcitiranijih u svijetu

Osam srpskih naučnika našlo se na listi 100.000 najcitiranijih naučnika svijeta koju su objavili istraživači sa Univerziteta Stanford kao rezultat višegodišnjeg istraživačkog projekta čiji je osnovni cilj bila evaluacija gotovo sedam miliona svjetskih naučnika.

Među njima je pet akademika: Ivan Gutman, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Dušan Teodorović, profesor Saobraćajnog fakultet Univerziteta u Beogradu, Vladimir Kostić sa Medicinskog fakulteta UB, Zoran Petrović sa Instituta za fiziku UB i Nikola Konjević, profesor Fizičkog fakultet Univerziteta u Beogradu.

U grupi najcitiranijih su i Magdalena Đorđević, sa Instituta za fiziku UB, Gordana Ćirić Marjanović, profesorka Fakulteta za fizičku hemiju UB i Livija Cvetićanin sa Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Plasmanom u ovu grupu srpski naučnici su svrstani među 1,5 odsto najbolje rangiranih u svijetu.

Akademik Dušan Teodorović kaže da je sedam miliona svjetskih istraživača rangirano na osnovu više kriterijuma i izražava uvjerenje da će predložena metodologija za rangiranje biti široko korišćena u svijetu, zbog dosad najsveobuhvatnije analize naučnih rezultata, ali i zbog ugleda institucije koja stoji iza nje.

Rezultati istraživača sa Stanforda su objavljeni u časopisu PLOS Biology.

 

Izvor: nationalgeographic.rs
Blog