Frontal Blog Challenge

Politička žabokrečina

Iskren da budem ne pratim našu politiku, ali ona prati sve nas pa osjećam potrebu da napišem koju rečenicu o ovoj žabokrečini - komičnu po izgledu, tragičnu po posljedicama.

Panika jedne generacije - slučaj bosanske Fantine

U autorskom tekstu pod naslovom “Kako diplomirati u pidžami i (p)ostati uspješan?”, potpisan pseudonimom Fantina, a koji je objavljen na portalu Frontal.ba u sklopu projekta FrontalBlogChallenge, na prvi pogled govori o želji mladog čovjeka koji živi u BiH, želji za dodatnim obrazovanjem koje bi mu dalje omogućilo ono što svako mladi čovjek želi - posao, a sa njim i novac, poštovanje, ugled…