SARS-CoV-2

Zašto je važno ’’izravnati’’ krivulju širenja zaraze, i na koji način?

COVID-19, bolest koju izaziva virus SARS-CoV-2, predstavlja globalni problem, a posljedice ove bolesti ne ostaju samo u sferi javnog zdravlja, već se polako prelivaju i u sferu ekonomije, gurajući svijet u recesiju. Ono što epidemiolozi stalno pominju jeste ’’ravnanje’’ krivulje širenja zaraze, to jest, usporavanje širenja virusa, a sve mjere koje se preduzimaju su upravo koncentrisane na to.

Da bismo razumjeli šta to zapravo znači, moramo razumjeti dva pojma koja se često pominju ovih dana, zajedno sa ’’poravnanjem’’ krivulje, a to su linearni i eksponencijalni rast.

Toni Milun, hrvatski matematičar koji se proslavio objavljujući besplatne instrukcije na Jutjubu, objasnio je razliku između gore dva pomenuta pojma.

“Linearan rast je rast u svakom koraku za isti iznos. Eksponencijalni rast je rast u svakom koraku za jednak postotak, na primjer za 100%, odnosno udvostručavanje”, rekao je Milun, a cijelo objašnjenje možete pogledati na sljedećem video prilogu


Dakle, ono što zabrinjava stručnjake jeste eksponencijalno širenje epidemije, što znači preopterećenje zdravstvenog sistema i više smrtnih slučajeva.


Uravnoteženija krivulja rezultuje manjim brojem zaraženih ljudi u kritičnom trenutku, sprečavajući preopterećenost zdravstvenog sistema, što na kraju daje manji broj smrtnih slučajeva.

Idealan cilј u borbi protiv epidemije ili pandemije je potpuno zaustavlјanje širenja zaraze. Međutim, samo usporavanje epidemije  je ključno, jer smanjuje broj slučajeva koji su aktivni u datom trenutku, što zauzvrat daje ljekarima, bolnicama, policiji, školama i proizvođačima vakcina, vremena da se adekvatno pripreme i odgovore, bez da postanu preopterećeni. Većina bolnica može funkcionisati sa manjkom od 10% zaposlenih, međutim, kada je taj manjak 50%, funkcionisanje bolnice je dovedeno  u pitanje.

Neki su se zalagali za brzo prevazilaženje epidemije, ali to je recept za paniku, nepotrebnu patnju i smrt. ’’Ravnanje’’ krivulje omogućava društvu da se bori, takoreći spašava živote.

Kako piše Njujork Tajms, pritisak na zdravstveni sistem se može uporediti sa vagonom podzemne željeznice, koji može primiti samo određeni broj ljudi odjednom. U udarnom terminu, kapacitet vagona jednostavno nije dovoljan da ispuni potražnju, pa ljudi moraju da čekaju na peronu  kako bi došli na red. Međutim, usklađivanje radnog vremena rješava taj problem, te postoji velika vjerovatnoća da ćete naći mjesto u vagonu ako izbjegnete udarni termin. Tako je i sa zdravstvenim sistemom, jer izbjegavanje naleta slučajeva COVID-19 osigurava zdravstvenu  njegu svakome kome ona bude potrebna.

Zato su mjere socijalnog distanciranja i pojačana higijena, prvenstveno ruku, ključni u borbi protiv epidemije. Izbjegavanjem javnih okupljanja i ostajanjem kod kuće, ’’ravnamo’’ krivulju, to jest, sprečavamo eksponencijalno širenje, čime rasterećujemo zdravstveni sistem, što u konačnici spasava živote.

 

Frontal/D.M.

Blog