Vijesti

BiH još 2009. godine napravila plan u slučaju pandemije

Radna grupa imenovana od strane Savjeta ministara BiH sačinila je 2009.godine, Plan pripravnosti i kontrole pandemijske influence u BiH.

Dokument je prema riječima Saše Magazinovića nedavno uklonjen sa stranice Ministarstva civilnih poslova BiH.

Frontal 

Blog