Vijesti

Objavljena preliminarna rang lista stipendista RS koji studiraju u inostranstvu

BANJALUKA -Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas na portalu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net) - na stranici Ministarstva prosvjete i kulture preliminarne rang-liste za studente I, II i III ciklusa studija koji studiraju u inostranstvu.

Pravo na stipendije imaju studenti koji studiraju na studijskim programima koji se ne izvode u Republici Srpskoj, a na kojima se stiču zvanja za deficitarna zanimanja utvrđena aktom ministra.

Prema preliminarnoj rang-listi, od 135 prijavljenih studenata 56 je ispunilo uslove predviđene konkursom, i to: 14 studenata na prvom ciklusu studija, 10 studenata na drugom ciklusu studija i 32 studenta na trećem ciklusu studija. Nepotpune i neblagovremene prijave se nisu razmatrale.

Stipendije se dodjeljuju jednokratno, a iznos stipendije na prvom ciklusu je 2.500,00KM, na drugom3.000,00KM, a na trećem3.500,00KM.

Podnosioci prijava imaju pravo prigovora ministru u roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne rang-liste, odnosno do 19.01.2013. godine.

Na osnovu razmotrenih prigovora biće formirana konačna rang-lista koja će biti krajem januara objavljena na Portalu Vlade Republike Srpske-na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

 (Frontal)

Komentari
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog