Analiza opštinskih budžeta

Javna rasvjeta u Trebinju – Restrikcijama do uštede

Iako je u bužetu Trebinja za javnu rasvjetu u ovoj godini planiran trošak u iznosu od 610.000 KM, iz gradske administracije se već saopštava da će iznos za plaćanje električne energije biti na nivou prošlogodišnjeg, odnosno 670.000 KM.

Gradska administracija Trebinja će zbog prekomjernih računa za električnu enrgiju za javnu rasvjetu uvesti privremene mjere štednje, saopšteno je iz gradske administracije. Dug prema "Elektrohercegovini" na kraju 2012. godine je iznosio oko 350.000 KM, a u januaru i februaru ove godine računi su veći za devet odsto u odnosu na račune za taj period u prošloj godini.

"Povećanje računa je posljedica povećane ugradnje javne rasvjete u 2012. godini, a očekivana potrošnja u 2013. godini će iznositi oko 670.000 KM", ističe se u saopštenju.

Odjeljenje za stambno-komunalne poslove iz godine u godinu ovu stavku u budžetu povećava za više od 100.000KM. Prije pet godina rashodi po osnovu utroška električne rasvjete na javnim površinama bili su manji za 370.000 KM.
Na zvničnoj internet stranici grada Trebinja ne može se naći podatak samo za 2010.godinu, ali u proteklih pet godina je evidentan rast ovih troškova.

Ukoliko se dodaju troškovi održavanja javne rasvjete i preostali dug od prošle godine, u ovoj godini će se morati izdvojiti više od 1.060.000 KM.
"Svjestan težine ovog problema gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević je formirao komisiju za izradu Plana uštede potrošnje električne energije na području grada Trebinja kao i za izradu Elaborata za uštedu električne energije za javnu rasvjetu", kažu u Administrativnoj službi, napominjući da će zadatak komisije biti da u što kraćem roku iznađe rješenje za što veću uštedu električne energije za potrošnju javne rasvjete.

U tom smislu se budžetu Trebinja i to odjeljenja za prostorno uređenje može naći stavka u vrijednosti od 40.000 KM kao grant za LED rasvjetu.

Restrikcije

Uprava grada odlučila je da se kao privremeno rješenje na svim putnim pravcima ulazaka u grad trajno isključi jedna faza, odnosno svaka treća svjetiljka, vodeći računa da sve raskrsnice budu osvijetljene shodno mjerama bezbjednosti saobraćaja.

Prema ovoj odluci analiziraće se sve trafostanice sa kojih se napaja javna rasvjeta, te će se trajno isključiti svi objekti koji ne osvjetljavaju javna dobra.
Između ostalog odlučeno je da se izvrši restrikcija javne rasvjete u selima na taj način da se ugrade regulatori koji će gasiti javnu rasvjetu od ponoći do 4.00 časa u zimskom periodu, odnosno od 1.00 čas do 5.00 časova u ljetnom periodu.

"Uporedo sa ovim mjerama Komisija je nastavila sa radom na izradi Strategije koja će u narednim godinama dugoročno da izvrši uštedu električne energije za javnu rasvjetu ugradnjom štednih sijalica i primjenom modernih rješenja", navode u Administrativnoj službi Trebinja.

(Frontal)

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete
Blog