Vijesti

Dakić: TE Stanari ne ispunjava EU direktive i zakone

Centar za životnu sredinu želi da upozna javnost i upozori nadležne institucije na veoma vjerovatno kršenje domaćih zakona i EU direktiva o zaštiti životne sredine, upitnu ekonomsku opravdanost ugovora sa firmom EFT, ali i neodržive energetske politike Vlade Republike Srpske, stoji u njihovom saopštenju,

Imajući u vidu učestale izjave predstavnika EFT i Vlade RS da TE Stanari ispunjava visoke standarde EU u oblasti životne sredine, Centar za životnu sredinu je u kontaktu sa evropskim udruženjima za pravo u oblasti životne sredine dobio informaciju da je u postupku izdavanja ekološke dozvole veoma vjerovatno došlo do kršenja EU direktive o procjeni uticaja na životnu sredinu1 i EU direktive o velikim postrojenjima zasagorjevanje2.

Miodrag Dakić, Koordinator programa Energija i klimatske promjene dodaje:
“Veoma sporno je što je EFT nakon izrade studije uticaja na životnu sredinu i izdavanja ekološke dozvole promijenio plan za TE Stanari, kojim je umjesto francuske tehnologije od 43% efikasnosti izabrana kineska tehnologija od samo 38,5% efikasnosti iskorištenosti energije uglja. Takva tehnologija ne ispunjava zahtjeve EU IPPC3 direktive. Takođe, snaga TE je smanjena sa 410 MW na 300 MW, što obavezuje na izradu nove studije uticaja na životnu sredinu. Međutim, nova studija nikada nije urađena.”

Kako navode u ovom udruženju ugalj u rudnicima Stanari, kao i TE Stanari su dati u koncesiju kontroverznoj EFT grupi, čiji je vlasnik biznismen Vuk Hamović. EFT grupa je najveći trgovac električnom energijom u regionu, a u više navrata su pokretani sudski sporovi i istrage zbog indicija da su manipulisali cijenama električne energije. Do sada sudovi nisu uspjeli da dokažu odgovornost EFT grupe.

Smatraju da je indikativno je i što je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odustala od finansiranja TE Stanari, a sumnjaju da su razlozi bili upravo moguće nepoštivanje EU direktiva. Umjesto EBRD, dogovoren je kredit od 350 miliona evra od Kineske razvojne banke, koja nije poznata po poštovanju visokih ekoloških standarda pri dodjeli kredita. Iako BiH još uvijek nema obavezu poštivanja većine EU direktiva, obzirom da smo u procesu pristupanja EU, potpisivanjem Sporazuma o Energetskoj zajednici, institucije u BiH, uključujući i institucije u RS, su se obavezale da će poštivati određen broj EU
direktiva i međunarodnih sporazuma. Među njima je EU direktiva o procjeni uticaja na životnu sredinu i EU direktiva o velikim postrojenjima za sagorjevanje (LCP direktiva).

EU direktiva LCP zahtjeva da se u studiji uticaja na životnu sredinu procjeni mogući uticaj zagađenja na susjedne države, te da se konsultuju nadležne institucije u tim državama. Taj zahtjev takođe nije ispunjen.

“U ugovoru o koncesiji za ugalj na eksploatacionim poljima ležišta Raškovac, Dragalovci i Ostružnja, stoji da su ukupne rezerve uglja, uz dinamiku eksploatacije od 3,5 miliona tona uglja godišnje dovoljne za najviše 50 godina eksploatacije. Koncesija je na 30 godina sa mogućnošću produženja na još 15 godina. To znači da bi se moglo desiti da nakon isteka koncesije vlasti Republike Srpske dobiju nazad ruiniranu termoelektranu i rudnik u kojem su sve ekonomski isplative rezerve potrošene. Ovakve odluke vlasti su veoma neodgovorne prema građanima i budućim generacijama, posebno imajući u vidu da proizvedenu električnu energiju EFT nema obavezu prodaje na domaćem tržištu, a da će posljedice po životnu sredinu i obaveze BiH vezano za povećanu emisiju gasova staklene bašte ostati domaćim institucijama da ih rješavaju”, dodaje Dakić.

Dakić zaključuje da predstavnici institucija i investitora će sutra govoriti samo o pozitivnim stranama izgradnje termoelektrane, najčešće baziranim na potpuno pogrešnim i lažnim pretpostavkama. "Na žalost, čak ni iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS nećete čuti o mogućim opasnostima i štetnostima ove investicije. Na taj način će građani još jednom biti uskraćeni za veoma važne informacije o kapitalnim investicijama, koje mogu značajno uticati na kvalitet njihovih života i budućih generacija", kaće Dakić.

(Frontal)

Komentari
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog