Intervju

Aleksandar Milošević: Neophodna je modernizacija naučno-nastavnog plana i programa koji odgovara vremenu i potrebama

Na nedavno održanim studentskim izborima izabrani su budući predstavnici studenata. Razgovarali smo sa Aleksandrom Miloševićem sekretarom studentske organizacije Pravnog fakulteta o radu ove organizacije i problemima sa kojima se susreću studenti prava.

FRONTAL: Unazad nekoliko godina primjetan je pad upisanih studenata na Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Šta smatrate za glavni uzrok tome i da li ste do sada preuzeli neke radnje ili ih planirate preduzeti u cilju većeg broja upisanih studenata u narednim godinama?

MILOŠEVIĆ: Smatram da postoji više uzroka. Počeo bih sa najaktuelnijim a to je migracija stanovništva, zatim svakako hiperprodukcija pravnog kadra koja je definitivno postojala do sada zbog velike zainteresovanosti što je dovelo do problema u pronalasku posla, kao i pojavu većeg broja privatnih fakulteta koji su povećali konkuretnost. Takođe ovo je situacija u kojoj se ne nalazi samo Pravni fakultet već i mnogi drugi fakulteti kako na našem Univerzitetu tako i na drugim Univerzitetima u našem okruženju.

Mi se trudimo da u saradnji sa fakultetom ali i Univerzitetom upravo preko aktivnosti šaljemo pozitivnu sliku. Tu su i Dani otvorenih vrata, upoznavanje srednjoškolaca sa programom rada, izvještavanje o aktivnostima preko medija i sl. Mi želimo da kažemo da imamo tradiciju, kvalitetne predavače, mnogo aktivnosti, vrhunsku tehničku opremljenost – kod nas ćete steći najbolje i najkvalitetnije znanje koje će vam omogućiti zaposlenje u različitim djelatnostima.

Naš cilj je da omogućimo prakse, različite projekte i aktivnosti kojim bi privukli buduće studente da upišu Pravni fakultet, nastave ovde školovanje i ostanu u svojoj državi.

FRONTAL: Šta biste izdvojili kao najveće probleme sa kojima se studenti prava susreću?

MILOŠEVIĆ: Kao najveće probleme bih izdvojio to što mnogi obimni predmeti za koje je neophodno duže izučavanje su jednosemestralni kao i što još uvijek ne postoji razrađen sistem vršenja praktičnog rada i ostalih vannastavnih aktivnosti te načina na koje bi se oni implementirali u nastavni proces i ocjenjivali.

Neophodna je stalna modernizacija naučno-nastavnog plana i programa koji odgovara vremenu i potrebama.

FRONTAL: Da li ste zadovoljni saradnjom koju ste ostvarili sa upravom fakulteta?

MILOŠEVIĆ: Ocijenio bih saradnju naše Organizacije i studenata sa postojećom upravom fakulteta kao odličnu.

Uprava ima sluha za sve studentske probleme i zahtjeve, uvijek su tu i otvoreni su za saradnju. Upravo zahvaljujući toj odličnoj saradnji omogućeni su mnogi rezultati i aktivnosti na fakultetu. Posebno je pohvalno konstantno uključivanje studenata u aktivnosti koje organizuju i profesori i uprava, te omogućavanje niza stručnih predavanja na fakultetu u sklopu predmeta koji se izučavaju.

FRONTAL: Studentska organizacija je omogućila veliki broj praksi studentima Pravnog fakulteta. Kakva su iskustva i na koje još druge načine nastojite napraviti ravnotežu između teorije i prakse studentima prava?

MILOŠEVIĆ: Ako vam kažem da su neke od tih praksi omogućile našim studentima da se zaposle odnosno da ostanu u pojedinim advokatskim kancelarijama da rade i završe pripravnički staž mislim da sam vam sve rekao.

Ono što je karakteristično za našu Organizaciju jeste stavljanje upravo akcenta na praktičan rad i usavršavanje naših studenata koje bi omogućile veću stručnost i konkuretnost na tržištu rada a možda i dovele do zapošljavanja. Organizovali smo „Sajam prakse“, a ostvarili smo saradnju sa nizom institucija kao i advokatskih i notarskih kancelarija koje omogućavaju našim studentima da obavljaju praksu kod njih.

FRONTAL: Kakve su daljnje aktivnosti studentske organizacije Pravnog fakulteta?

MILOŠEVIĆ: Mi radimo u skladu sa našim godišnjim planom i programom i moram istaknuti da smo za sada sve predviđeno ostvarili te smo prezadovoljni. U narednom periodu ćemo tek intenzivnije raditi pa naše studente očekuje niz praksi, radionica i predavanja kao i tradicionalna Konferencija studenata pravnih fakulteta zemalja bivše Jugoslavije.

 

Frontal/A.K.
 
Blog